Informujemy, iż nasz sklep używa plików cookie. Korzystając z niego, akceptują Państwo regulamin.

Setipiprant 5% Androfluid MAX 50ml

229,00 zł
Netto
Obecnie brak na stanie

Drukuj

Ocena :  

0 opinii

Setipiprant 5% Androfluid MAX 50ml

Nazwa IUPAC: kwas 2-[8-fluoro-2-(naftaleno-1-karbonylo)-3,4-dihydro-1H-pirydo[4,3-b]indol-5-ilo]octowy
Synonimy: ACT-129968
Nr CAS: 866460-33-5
Masa molowa: 402.42 g/mol
Klasa: Antagonista receptora 2 prostaglandyny D2
Pozostałe składniki: neutralny nośnik

Pozostałe składniki: Piroktolamina (0,5%), biotyna (0,5%), niacynamid (3%), Biotin-GHK (2ppm), olejek eteryczny z mięty pieprzowej, olejek eteryczny z drzewa herbacianego, olejek eteryczny z lawendy

Skład ilościowy: 25 mg/0,5ml (1 pipeta) (2,5g/50ml/5% roztwór).

Nie jest mieszaniną niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008. Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.
Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami UE lub odpowiadającymi im przepisami krajowymi.

Nie do spożycia przez ludzi.

Zminimalizuj ekspozycję na świeżym powietrzu, przechowuj w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Trwałość w zalecanych warunkach: 6 miesięcy

SETIPIPRANT - CO TO JEST?

Setipiprant (INN; rozwojowe nazwy kodowe ACT-129968, KYTH-105) to eksperymentalny lek opracowany do leczenia astmy i wypadania włosów na skórze głowy. Został pierwotnie opracowany przez Actelion i działa jako selektywny, dostępny doustnie antagonista receptora 2 prostaglandyny D2 (DP2). Lek jest opracowywany przez firmę Allergan jako nowatorskie leczenie łysienia typu męskiego.

ZASTOSOWANIE MEDYCZNE

Wypadanie włosów na skórze głowy

Działając poprzez DP2, PGD2 może hamować wzrost włosów, co sugeruje, że ten receptor jest potencjalnym celem leczenia łysienia. Badanie fazy 2A mające na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności doustnego setipiprantu w porównaniu z placebo u mężczyzn w wieku od 18 do 49 lat z łysieniem androgenowym zostało zakończone w maju 2018 roku i nie wykazało statystycznie istotnej poprawy.

Stany alergiczne

Setipiprant okazał się być dobrze tolerowany i dość skuteczny w zmniejszaniu odpowiedzi dróg oddechowych wywołanych przez alergeny w badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z astmą. Jednak lek, choć wspiera koncepcję, że DP2 przyczynia się do choroby astmatycznej, nie wykazał wystarczającej przewagi nad istniejącymi lekami i został wycofany z dalszego rozwoju dla tego zastosowania.

Niekorzystne skutki

Dane z badań klinicznych fazy II i III nie wykazały żadnych poważnych działań niepożądanych setipiprantu. Autorzy nie byli w stanie zidentyfikować żadnego wzorca działań niepożądanych różniących się od placebo, w tym subiektywnego zgłaszania objawów i obiektywnego monitorowania laboratoryjnego.

Interakcje

Chociaż setipiprant in vitro w łagodny sposób indukuje enzym CYP3A4 metabolizujący leki, wydaje się, że ta interakcja nie ma znaczenia klinicznego.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Stany alergiczne

Setipiprant wiąże się z receptorem DP2 ze stałą dysocjacji 6 nM, co stanowi silny antagonizm receptora. Receptor DP2, zwany także receptorem CRTh2, jest receptorem sprzężonym z białkiem G (GPCR), który ulega ekspresji na niektórych komórkach zapalnych, takich jak eozynofile, bazofile i niektóre limfocyty.[6] Ze względu na mechanizm działania w leczeniu stanów alergicznych antagonizm setipiprantu względem DP2 zapobiega działaniu prostaglandyny D2 (PGD2) na te receptory. Receptor DP2 pośredniczy w aktywacji pomocniczych komórek T (Th2) typu 2, eozynofili i bazofili w płucach, które są białymi krwinkami zaangażowanymi w wytwarzanie odpowiedzi zapalnej charakterystycznej dla stanów alergicznych.[3] Aktywacja DP2 na komórkach Th2 przez PGD2 indukuje wydzielanie cytokin zapalnych (interleukiny (IL) 4, IL-5 i IL-13), które powodują wzrost eozynofili we krwi, przebudowę tkanki płucnej i nadwrażliwość płuc tkanki na alergeny.

Setipiprant nie antagonizuje receptora tromboksanu (TP).[6] Właściwości zwężające oskrzela PGD2 nie są hamowane przez setipiprant, ponieważ pośredniczy w nich receptor TP.[3] Dla kontrastu, ramatroban jest selektywnym antagonistą TP i antagonistą receptora DP2.

Setipiprant nie hamuje znacząco aktywności enzymu cyklooksygenazy 1 (COX-1), który jest odpowiedzialny za syntezę prostaglandyn (w tym PGD2).

Wypadanie włosów na skórze głowy

Syntaza prostaglandyny D2 (PTGDS) jest enzymem wytwarzającym PGD2. U mężczyzn z łysieniem androgenowym poziom enzymu PTGDS jest podwyższony w tkance łysiny, podobnie jak jego produkt PGD2. PGD2 hamuje wzrost mieszków włosowych poprzez swoją aktywność na receptorze DP2, ale nie na receptorze DP1. Teoretycznie antagonizm setipiprantu wobec receptora DP2 może przeciwdziałać aktywności PGD2 w mieszkach włosowych, stymulując w ten sposób wzrost włosów.

FARMAKOKINETYKA

Biodostępność setipiprantu po podaniu doustnym wynosi 44% u szczurów i 55% u psów, co sugeruje, że powinien on być biodostępny po podaniu doustnym u ludzi. Okres półtrwania setipiprantu u ludzi wynosi około 11 godzin. Maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) wynosi odpowiednio 6,04 i 6,44 μg/ml dla tabletek i kapsułek setipiprantu, z polem pod krzywą wynoszącym odpowiednio 31,88 i 31,50 μg×godzina/ml dla tabletek i kapsułek setipiprantu Cmax osiągnięto między 1,8 a 4 godzinami po podaniu doustnym. Preparaty w postaci tabletek i kapsułek są biorównoważne.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

Setipiprant ma postać ciała stałego o barwie od jasnożółtej do żółtej. Na podstawie ogólnych wytycznych przyjmuje się, że postać proszku jest stabilna przez 2 lata w temperaturze 4°C i przez 3 lata w temperaturze -20°C. Po rozpuszczeniu w rozpuszczalniku setipiprant jest stabilny przez 1 miesiąc w temperaturze -20°C i 6 miesięcy w temperaturze -80 stopni C. Uważa się, że jest rozpuszczalny w DMSO w stężeniach ≥ 36 mg/ml.

TŁO HISTORYCZNE

Setipiprant był początkowo badany przez firmę Actelion jako lek na alergie i stany zapalne, zwłaszcza astmę [6], ale pomimo dobrej tolerancji w badaniach klinicznych i wykazywania rozsądnej skuteczności przeciwko wywołanym alergenem odpowiedzi dróg oddechowych u pacjentów z astmą nie wykazał wystarczającej przewagi nad istniejącymi lekami i został wycofany z dalszego rozwoju tej aplikacji.

Jednak po odkryciu w 2012 r., że receptor prostaglandyny D2 (DP/PGD2) ulega ekspresji na wysokim poziomie w skórze głowy mężczyzn dotkniętych łysieniem typu męskiego[11], firma Kythera nabyła prawa do setipiprantu w celu opracowania leku jako nowatorskie leczenie łysienia. Korzystna farmakokinetyka i względny brak skutków ubocznych obserwowany we wcześniejszych badaniach klinicznych oznaczają, że nowe badania kliniczne dla tego nowego zastosowania można przeprowadzić dość szybko. Od 2015 r. Firma Allergan opracowuje obecnie setipiprant w celu zapobiegania łysieniu androgenowemu po udanym przejęciu firmy Kythera.

LITERATURA CYTOWANA

 1. Garza LA, Liu Y, Yang Z, Alagesan B, Lawson JA, Norberg SM, Loy DE, Zhao T, Blatt HB, Stanton DC, Carrasco L, Ahluwalia G, Fischer SM, FitzGerald GA, Cotsarelis G (March 2012). "Prostaglandin D2 inhibits hair growth and is elevated in bald scalp of men with androgenetic alopecia". Science Translational Medicine. 4 (126): 126ra34. doi:10.1126/scitranslmed.3003122. PMC 3319975. PMID 22440736.

 2. "Phase 2A Study of Setipiprant Tablets in Androgenetic Alopecia in Males - Full Text View - ClinicalTrials.gov". Retrieved 2018-04-21.

 3. Norman P (January 2014). "Update on the status of DP2 receptor antagonists; from proof of concept through clinical failures to promising new drugs". Expert Opinion on Investigational Drugs. 23 (1): 55–66. doi:10.1517/13543784.2013.839658. PMID 24073896. S2CID 19977989.

 4. Ratner P, Andrews CP, Hampel FC, Martin B, Mohar DE, Bourrelly D, Danaietash P, Mangialaio S, Dingemanse J, Hmissi A, van Bavel J (2017). "Efficacy and safety of setipiprant in seasonal allergic rhinitis: results from Phase 2 and Phase 3 randomized, double-blind, placebo- and active-referenced studies". Allergy, Asthma, and Clinical Immunology. 13: 18. doi:10.1186/s13223-017-0183-z. PMC 5379543. PMID 28392807.

 5. Gehin M, Sidharta PN, Gnerre C, Treiber A, Halabi A, Dingemanse J (January 2015). "Pharmacokinetic interactions between simvastatin and setipiprant, a CRTH2 antagonist". European Journal of Clinical Pharmacology. 71 (1): 15–23. doi:10.1007/s00228-014-1767-x. PMID 25323804. S2CID 17403672.

 6. Fretz H, Valdenaire A, Pothier J, Hilpert K, Gnerre C, Peter O, Leroy X, Riederer MA (June 2013). "Identification of 2-(2-(1-naphthoyl)-8-fluoro-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-5(2H)-yl)acetic acid (setipiprant/ACT-129968), a potent, selective, and orally bioavailable chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on Th2 cells (CRTH2) antagonist". Journal of Medicinal Chemistry. 56 (12): 4899–911. doi:10.1021/jm400122f. PMID 23721423.

 7. Garza LA, Liu Y, Yang Z, Alagesan B, Lawson JA, Norberg SM, Loy DE, Zhao T, Blatt HB, Stanton DC, Carrasco L, Ahluwalia G, Fischer SM, FitzGerald GA, Cotsarelis G (March 2012). "Prostaglandin D2 inhibits hair growth and is elevated in bald scalp of men with androgenetic alopecia". Science Translational Medicine. 4 (126): 126ra34. doi:10.1126/scitranslmed.3003122. PMC 3319975. PMID 22440736.

 8. "Phase 2A Study of Setipiprant Tablets in Androgenetic Alopecia in Males - Full Text View - ClinicalTrials.gov". Retrieved 2018-04-21.

 9. Norman P (January 2014). "Update on the status of DP2 receptor antagonists; from proof of concept through clinical failures to promising new drugs". Expert Opinion on Investigational Drugs. 23 (1): 55–66. doi:10.1517/13543784.2013.839658. PMID 24073896. S2CID 19977989.

 10. Ratner P, Andrews CP, Hampel FC, Martin B, Mohar DE, Bourrelly D, Danaietash P, Mangialaio S, Dingemanse J, Hmissi A, van Bavel J (2017). "Efficacy and safety of setipiprant in seasonal allergic rhinitis: results from Phase 2 and Phase 3 randomized, double-blind, placebo- and active-referenced studies". Allergy, Asthma, and Clinical Immunology. 13: 18. doi:10.1186/s13223-017-0183-z. PMC 5379543. PMID 28392807.

 11. Gehin M, Sidharta PN, Gnerre C, Treiber A, Halabi A, Dingemanse J (January 2015). "Pharmacokinetic interactions between simvastatin and setipiprant, a CRTH2 antagonist". European Journal of Clinical Pharmacology. 71 (1): 15–23. doi:10.1007/s00228-014-1767-x. PMID 25323804. S2CID 17403672.

 12. Fretz H, Valdenaire A, Pothier J, Hilpert K, Gnerre C, Peter O, Leroy X, Riederer MA (June 2013). "Identification of 2-(2-(1-naphthoyl)-8-fluoro-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-5(2H)-yl)acetic acid (setipiprant/ACT-129968), a potent, selective, and orally bioavailable chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on Th2 cells (CRTH2) antagonist". Journal of Medicinal Chemistry. 56 (12): 4899–911. doi:10.1021/jm400122f. PMID 23721423.

Na górę
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Wstecz
Konto
Zamknij