Informujemy, iż nasz sklep używa plików cookie. Korzystając z niego, akceptują Państwo regulamin.

White Jelly (Tremella fuciformis) ekstrakt 70% polisacharydów | Trzęsak morszczynowaty

39,00 zł
Netto
Waga :

Ocena :  

0 opinii

White Jelly (Tremella fuciformis) ekstrakt 70% polisacharydów | Trzęsak morszczynowaty

WHITE JELLY - CO TO JEST?

Tremella fuciformis Berk z rodziny Tremellaceae jest grzybem jadalnym stosowanym również jako tonik w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej. Inne popularne nazwy to grzyb śnieżny, ucho białego drewna, grzyb srebrzysty, jamur kuping putih, ucho śnieżne i biała auricularia. Ten grzyb pochodzi z Brazylii.

White Jelly jest stosowany od wieków w tradycyjnej medycynie chińskiej ze względu na pożywne i kuszące smaki. Grzyb ten rośnie szeroko na martwych gałęziach drzew liściastych na obszarach tropikalnych. Tworzyły bezkształtne, galaretowate owocniki o barwie białej i jasnożółtej.

White Jelly znana ze swoich walorów zdrowotnych i leczniczych, zwłaszcza wysokiej zawartości polisacharydów białkowych, węglowodanów, glikoprotein, ergosterolu, kwasów tłuszczowych i błonnika pokarmowego.

Zawiera również różnorodne minerały, pierwiastki śladowe i witaminy o mniejszej ilości energii i lipidów.

Posiada różne funkcje biologiczne, w tym przeciwnowotworowe, immunomodulujące, antyoksydacyjne, przeciwstarzeniowe, naprawiające zaburzenia pamięci mózgowej, przeciwzapalne, hipoglikemiczne i hipocholesterolemiczne.

POTENCJALNE KORZYŚCI - BADANIA NAUKOWE

1. OBNIŻENIE POZIOMU CHOLESTEROLU

Szczury karmione dietą sproszkowaną Tremella fuciformis przez 4 tygodnie wykazywały znaczny spadek całkowitego poziomu cholesterolu w surowicy w porównaniu do kontroli. Zaobserwowano znaczny spadek LDL (złego cholesterolu), ale nie zaobserwowano tego w tym badaniu dla HDL (dobrego cholesterolu); dlatego obniżenie poziomu cholesterolu przypisano zmniejszeniu całkowitego LDL. Ponadto zaobserwowano wzrost wydalania obojętnych sterioidów kałowych i kwasów żółciowych. Zostało to poparte kolejnymi badaniami z podobnymi wynikami, w których zaobserwowano również zmiany fizjologiczne zachodzące wraz ze wzrostem wielkości i masy tkanki jelitowej

2. WŁĄŚCIWOŚCI PRZECIWZMĘCZENIOWE I ENERGETYZUJĄCE

Polisacharydy i inne przeciwutleniacze znajdujące się w grzybach śnieżnych mogą pomóc przedłużyć czas zmęczenia mięśni szkieletowych. Wspomaga syntezę białek i RNA, co pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania wątroby i zapobiega zmęczeniu. Dlatego spożywanie White Jelly poprawia pracę mięśni i leczy zmęczenie

3. WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWZAPALNE

Obecność polisacharydów i innych związków bioaktywnych, takich jak kwas gentyzynowy, kwas protokatechowy, kwas 4-hydroksybenzoesowy i kwas kumarowy w White Jelly działa jako silne środki przeciwzapalne.

4. KONTROLA WAGI

Polisacharyd pozyskiwany z White Jelly ma wysoką wartość odżywczą, która zapobiega nadmiernemu przyrostowi masy ciała i zmianom w adipocytach.

5. WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWCUKRZYCOWE I HIPOGLIKEMICZNE

Glukuronoksylomannan (AC) ekstrahowany z owocników Tremella fuciformis i podawany myszom powodował zależne od dawki zmniejszenie poziomu glukozy i cholesterolu w osoczu. Leczenie Tremella fuciformis doprowadziło do zmniejszenia glikogenu w wątrobie i zwiększenia całkowitego lipidu magazynowanego w tkance tłuszczowej oraz zwiększenia poziomu insuliny w osoczu; ważne w regulacji metabolizmu glukozy. Co istotne, w mysim modelu z cukrzycą obserwowano również aktywność hipoglikemiczną (50 mg/kg). Dalsze prace nad otyłymi myszami, którym podawano egzopolisacharydy z Tremella fuciformis, oprócz wrażliwości na insulinę i spadku stężenia triglicerydów we krwi wykazały znaczące efekty hipoglikemiczne. To obiecujące badania nad zastosowaniem Tremella fuciformis jako środka terapeutycznego w cukrzycy insulinoniezależnej.

6. WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNE

White Jelly zawiera polisacharydy, kwasy fenolowe (kwas benzoesowy, kwas gentyzynowy kwas kumarowy) i flawonoidy, które mają najsilniejsze działanie przeciwutleniające. Rozkłada wolne rodniki i chroni organizm przed różnymi chorobami przewlekłymi.

7. WŁAŚCIWOŚCI RADIOPROTEKCYJNE

Po wstępnym potraktowaniu ekstraktem polisacharydowym z Tremella fuciformis, myszy poddane promieniowaniu gamma odnotowały 50% wzrost przeżywalności, a przy 74 mg/kg poziom hemoglobiny wzrósł, a czerwone i białe krwinki zostały znacząco przywrócone w ciągu 18 dni. Ponadto poziomy genotoksyczności były zmniejszone u myszy, które otrzymały Tremella fuciformis w porównaniu do samego napromieniania. Stanowi to dowód na to, że Tremella fuciformis ma właściwości ochronne przed promieniowaniem

8. WPŁYW NA SKÓRĘ

Badanie na myszach wykazało, że po ekspozycji na promieniowanie UV zmiany strukturalne skóry zmniejszyły się, w tym uszkodzenie kolagenu, w obecności Tremella fuciformis. Krytycznie wzrosły również enzymy zaangażowane w ochronne szlaki antyoksydacyjne. Autorzy badania zaproponowali, że suplementy Tremella fuciformis mogą korzystnie wpływać na funkcję skóry.

9. CHOROBA ALZHEIMERA

White Jelly ma polisacharyd, który zapobiega i leczy choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera. Ponieważ zwiększa wzrost neurytów indukowany przez czynnik wzrostu nerwów, zmniejsza działanie neurotoksyczne i hamuje akumulację reaktywnych form tlenu.

10. WŁĄŚCIWOŚCI IMMUNOMODULUJĄCE

Grzyb White Jelly wywiera działanie przeciwnowotworowe, promując naturalną obronę immunologiczną gospodarza. Może stabilizować poziomy WBC podczas leczenia nowotworów, zwiększać aktywność komórek NK i umożliwiać pacjentom odbudowę ich własnego układu odpornościowego, poprawiając ich odporność na raka.

11. WPŁYW NA FUNKCJE POZNAWCZE

Upośledzenie pamięci może wynikać z różnych schorzeń, w tym między innymi z choroby Alzheimera (AD). Trimetylotyna (TMT) jest silną neurotoksyną, która upośledza uczenie się i pamięć u szczurów, wielokrotne leczenie ekstraktem z Tremella fuciformis zmniejszyło wywołane przez TMT zmiany w uczeniu się i pamięci, a także chroniło przed utratą neuronów cholinergicznych w porównaniu z myszami, które nie otrzymały Tremella fuciformis

12. NOWOTWORY

Dowody naukowe potwierdzają rolę polisacharydów Tremella fuciformis w leczeniu raka. Właściwości przeciwnowotworowe mogą wynikać ze wspierania naturalnego układu odpornościowego przez Tremella fuciformis. Korzyści te doprowadziły do ​​tego, że w 2002 r. Chińska Agencja ds. Żywności i Leków (SFDA) zatwierdziła „kapsułki powlekane polisacharydem Tremella”. Kapsułki te są stosowane w leczeniu pacjentów z rakiem po chemioterapii lub leukopenii wywołanej radioterapią, stan, w którym obserwuje się zmniejszenie liczby białych krwinek; komórki te są ważne dla ochrony przed infekcją, a przy stosowaniu kapsułek obserwuje się poprawę skutków ubocznych.

Wykorzystując model mysi z wszczepionymi guzami mięsaka, Tremella fuciformis wykazał właściwości przeciwnowotworowe, a Tremella fuciformis in vitro może zapobiegać wzrostowi komórek. Przy 50 mg/ml właściwości przeciwnowotworowe wzrosły do ​​92,1%. Ponadto wyekstrahowane polisacharydy Tremella fuciformis były w stanie wymiatać wolne rodniki, niezbędne do zapobiegania uszkodzeniom komórek, w tym DNA. Uszkodzenie DNA może prowadzić do powstania mutacji prowadzących do raka.

13. WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWSTARZENIOWE

Ochrona antyoksydacyjna jest niezbędna, aby zapobiec uszkodzeniu komórek, reaktywne formy tlenu, takie jak nadtlenek wodoru, mogą zniszczyć tę równowagę i przyspieszyć starzenie się. W obecności nadtlenku wodoru Tremella fuciformis jest w stanie tłumić uszkodzenia fibroblastów ludzkiej skóry. Wstępne leczenie Tremella fuciformis doprowadziło do zmniejszenia reaktywnych form tlenu (ROS) i śmierci komórek, co wskazuje na potencjał terapii Tremella fuciformis przeciwko chorobom skóry wywołanym stresem oksydacyjnym i starzeniu.

14. WŁAŚCIWOŚCI NEUROPROTEKCYJNE I NEUROTROFICZNE

Wykazano, że ekstrakt z gorącej wody Tremella fuciformis in vitro na komórkach pochodzących z grzebienia nerwowego wykazuje zwiększoną aktywność różnicowania neuronów i rozrost neuronów, ze zwiększoną długością neurytów obserwowaną w porównaniu z kontrolą. Ponadto, w modelu choroby Alzheimera in vitro w obecności ekstraktu Tremella fuciformis zaobserwowano ochronę przed neurotoksycznością; komórki leczone amyloidem beta, białkiem uważanym za wysoce zaangażowane w patologię zwyrodnieniową obserwowaną w chorobie Alzheimera, wykazywały zmniejszony poziom toksyczności w obecności Tremella fuciformis.

Powyższe badania mają charakter typowo informacyjny oraz były wykonywane z udziałem różnych ekstraktów, innych niż dostępny w ofercie sklepu. Dlatego też nie można ich traktować jako wiarygodne źródło informacji na temat produktu dostępnego w naszej sprzedaży. Informacje zawarte w opisach nie są zatwierdzone przez GIF, GIS oraz EFSA i nie mają na celu leczenia, diagnozowania lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

LITERATURA CYTOWANA

1. Park, K.J., et al., The Neuroprotective and Neurotrophic Effects of Tremella fuciformis in PC12h Cells. Mycobiology, 2007. 35(1): p. 11-15.
2. Yang, D., Y. Liu, and L. Zhang, Tremella polysaccharide: The molecular mechanisms of its drug action. Prog Mol Biol Transl Sci, 2019. 163: p. 383-421.
3. Wu, Y.-j., et al., Structure, bioactivities and applications of the polysaccharides from Tremella fuciformis mushroom: A review. International Journal of Biological Macromolecules, 2019. 121: p. 1005-1010.
4. Ukai, S., et al., Antitumor activity on sarcoma 180 of the polysaccharides from Tremella fuciformis Berk. Chem Pharm Bull (Tokyo), 1972. 20(10): p. 2293-4.
5. Chen, B., Optimization of extraction of Tremella fuciformis polysaccharides and its antioxidant and antitumour activities in vitro. Carbohydrate Polymers – CARBOHYD POLYM, 2010. 81: p. 420-424.
6. Ruan, Y., et al., Tremella fuciformis Polysaccharides Attenuate Oxidative Stress and Inflammation in Macrophages through miR-155. Anal Cell Pathol (Amst), 2018. 2018: p. 5762371.
7. Xu, W., et al., Protective effect of polysaccharides isolated from Tremella fuciformis against radiation-induced damage in mice. J Radiat Res, 2012. 53(3): p. 353-60.
8. Wen, L., et al., Effect of polysaccharides from Tremella fuciformis on UV-induced photoaging. Journal of Functional Foods, 2016. 20: p. 400-410.
9. Shen, T., et al., Tremella fuciformis polysaccharide suppresses hydrogen peroxide-triggered injury of human skin fibroblasts via upregulation of SIRT1. Molecular medicine reports, 2017. 16(2): p. 1340-1346.
10. Park, H.-J., et al., Tremella fuciformis enhances the neurite outgrowth of PC12 cells and restores trimethyltin-induced impairment of memory in rats via activation of CREB transcription and cholinergic systems. Behavioural Brain Research, 2012. 229(1): p. 82-90.
11. Kiho, T., et al., [Polysaccharides in fungi. XXXIII. Hypoglycemic activity of an acidic polysaccharide (AC) from Tremella fuciformis]. Yakugaku Zasshi, 1994. 114(5): p. 308-15.
12. Cho, E.J., et al., Hypoglycemic effects of exopolysaccharides produced by mycelial cultures of two different mushrooms Tremella fuciformis and Phellinus baumii in ob/ob mice. Appl Microbiol Biotechnol, 2007. 75(6): p. 1257-65.
13. Cheung, P.C.K., The hypocholesterolemic effect of two edible mushrooms: Auricularia auricula (tree-ear) and Tremella fuciformis (white jelly-leaf) in hypercholesterolemic rats1. Nutrition Research, 1996. 16(10): p. 1721-1725.
14. Cheng, H.H., W.C. Hou, and M.L. Lu, Interactions of lipid metabolism and intestinal physiology with Tremella fuciformis Berk edible mushroom in rats fed a high-cholesterol diet with or without Nebacitin. J Agric Food Chem, 2002. 50(25): p. 7438-43.
15. Han, C.K., et al., Comparison of Immunomodulatory and Anticancer Activities in Different Strains of Tremella fuciformis Berk. Am J Chin Med, 2015. 43(8): p. 1637-55.

Na górę
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Wstecz
Konto
Zamknij