Informujemy, iż nasz sklep używa plików cookie. Korzystając z niego, akceptują Państwo regulamin.

Poria (Wolfiporia extensa) ekstrakt 70% polisacharydów | Pornatka kokosowa

39,00 zł
Netto
Waga :

Ocena :  

0 opinii

Poria (Wolfiporia extensa) ekstrakt 70% polisacharydów | Pornatka kokosowa

PORIA MUSHROOM - CO TO JEST?

Grzyb kokosowy Poria ma charakterystyczne duże podziemne sklerotium; jest to zagęszczona i stwardniała grzybnia (włókien lub nici) tworząca masę zawierającą zasoby pożywienia. Poria jest grzybem rozkładającym drewno i wygląda jak mały kokos, grzyb lub ziemniak. W języku chińskim sklerotium nazywa się Tuckahoe lub Fu ling. Tuckahoe nie należy mylić z chlebem indyjskim, którym jest arum strzały. Jest uprawiany głównie w Chinach i był używany do przyrządzania przysmaków i smakołyków dla członków rodziny królewskiej.

Grzyb Poria zawiera naturalne substancje, które promują dobre zdrowie, w tym polisacharydy i triterpenoidy, które, jak się uważa, poprawiają zdrowie układu odpornościowego i zapewniają odpowiednio korzyści przeciwutleniające. W związku z tym Poria jest jednym z najbardziej poszukiwanych tradycyjnych leków w Chinach.

Grzyb Poria jest znany pod wieloma nazwami, ale ogólnie jest określany jako jeden z następujących: Fu Ling, WolfiPoria Extensa lub China Root.

POTENCJALNE KORZYŚCI - BADANIA NAUKOWE

1. NOWOTWORY

Przegląd efektów in vitro i in vivo Poria został podsumowany przez Li i wsp. In vitro zaobserwowali wpływ ekstraktów polisacharydów Poria i ich pochodnych na ludzkie linie komórkowe raka żołądka, raka piersi, wątroby i białaczki. Ogólnie rzecz biorąc, wpływ ekstraktu z Poria był zależny od stężenia i różnił się w zależności od typu raka, gdy badano dane in vitro. Pozytywne wyniki były szczególnie widoczne w przypadku komórek raka wątroby, w których zaobserwowano zahamowanie wzrostu komórek. W przeciwieństwie do tego, modele zwierzęce in vivo, w których zwierzętom wstrzyknięto komórki rakowe, wykazały bardziej uderzający efekt polegający na zależnym od stężenia zmniejszeniu masy guza. W pewnym zakresie statystycznie istotne efekty przeciwnowotworowe zaobserwowano w modelach mysich wywołanych przez mięsaka, raka szyjki macicy oraz wodobrzusze Ehrlicha-Lettre'a (EAC).

Co ciekawe, w mysim modelu raka żołądka, ekstrakt z Porii w połączeniu z lekiem chemioterapeutycznym (oksaliplatyną) podawano w tandemie. Badanie wykazało, że ta kombinacja może znacząco hamować migrację i inwazję komórek raka żołądka in vitro i in vivo; ponadto Poria w połączeniu z oksaliplatyną może znacząco wpływać na morfologię guza. Dane te sugerują, że podawanie Poria w połączeniu z chemioterapią może okazać się korzystne.

2. UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

Przegląd badań nad komórkami nowotworowymi sugerował, że zaobserwowane pozytywne działanie przeciwnowotworowe może być bezpośrednio związane ze zdolnością grzyba Poria do 1) aktywowania komórek odpornościowych ważnych dla odporności wrodzonej, co prowadzi do wzmocnienia naturalnych mechanizmów obronnych 2) Zwiększenie cytokiny (naturalne czynniki modulujące układ odpornościowy), które wspomagają zdolność komórek NK do zabijania komórek 3) stymulują apoptozę (kontrolowaną śmierć komórek) i 4) Poria może być w stanie regulować ważne enzymy kontrolujące wzrost i ekspansję komórek rakowych oraz ich zdolność do stać się rakowym

3. IMMUNOSUPRESJA

Badania in vitro wykazały, że wysoki poziom stężenia polisacharydu Poria był w stanie zahamować wzrost komórek B (limfocytów B). Jest to wstępny dowód, ale dodatkowo potwierdza rolę Poria w modulacji układu odpornościowego w tym przypadku poprzez regulację w dół niektórych odpowiedzi immunologicznych, może to mieć szczególne znaczenie w stanach chorób autoimmunologicznych, w których pośredniczą przeciwciała.

4. WĄTROBA

Częstą przyczyną problemów z wątrobą jest niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), której pierwszym etapem jest stłuszczenie wątroby charakteryzujące się obecnością akumulacji triglicerydów (Tg); triglicerydy są rodzajem tłuszczu. Badanie obserwujące działanie Poria in vitro i in vivo wykazało, że komórki poddane działaniu ekstraktu z Poria odnotowały zmniejszenie Tg, a myszy ze zwiększonym poziomem tłuszczu z powodu diety wysokotłuszczowej odnotowały zmniejszenie Tg w wątrobie. Łącznie, dowody popierają Poria w poprawie stłuszczenia wątroby i późniejszych stanach wątroby; dlatego pełni rolę wspierającą w zdrowiu wątroby.

5. DZIAŁANIE ANTYDEPRESYJNE

W Chinach Poria jest kluczowym składnikiem niektórych leków przeciwdepresyjnych, w tym wywarów Xiaoyaosan i Banxia Houpu. Ostatnio, używając modelu mysiego do zbadania wpływu Poria na depresję, wykazano, że dwa polisacharydy z Porii mają pozytywne skutki i Poria może być odpowiednim kandydatem do leczenia depresji.

6. ZABURZENIA PAMIĘCI, DEMENCJA, CHOROBA ALZHEIMERA

Zbadano przegląd 1498 cytowań dotyczących demencji i zaburzeń pamięci związanych ze starzeniem się i zgodnych z klinicznymi cechami choroby Alzheimera, a Poria pojawiała się regularnie jako składnik preparatów stosowanych w leczeniu starzejącej się pamięci. Choroba Alzheimera jest głównym typem demencji i charakteryzuje się złogami płytek beta-amyloidu w mózgu, które przyczyniają się do neurotoksyczności. W obecności białka amyloidu beta in vitro dochodzi do śmierci komórki i uszkodzenia oksydacyjnego. W przeciwieństwie do tego, gdy komórki były wstępnie traktowane ekstraktem z Poria na bazie wody (5-125 µg/ml), nastąpiło zmniejszenie śmierci komórek, a Poria wydawała się tłumić stres oksydacyjny i zwiększać poziomy białek ochronnych. Autorzy sugerują, że Poria może być naturalnym celem w leczeniu choroby Alzheimera.

7. MÓZGOWY PRZEPŁYW KRWI

Gdy Poria jest stosowana w połączeniu z innymi ziołami leczniczymi i podawana jako Zhenxuanyin, badanie na szczurach wykazało, że 0,03 – 3 g/kg dziennie znacznie poprawia przepływ krwi w pierwotnych obszarach mózgowych mózgu.

8. DZIAŁANIE PRZECIWZAPALNE

Badanie in vitro ekstraktu etanolowego z Poria wykazało spadek poziomu cytokin zapalnych (modulatorów układu odpornościowego) poprzez ingerencję w ekspresję genów tych cząsteczek. Wskazuje, właściwości przeciwzapalne ważne w stanach takich jak zapalenie stawów.

9. CUKRZYCA

Podawanie ekstraktu z Poria (50 mg / kg) myszom, reprezentującym cukrzycę typu II, znacznie obniżyło poziom glukozy we krwi, dane sugerują, że ekstrakt z Poria i jego triterpeny, zmniejszyły poposiłkowy poziom glukozy we krwi u myszy poprzez zwiększoną wrażliwość na insulinę.

10. BEZSENNOŚĆ

W tradycji chińskiej medycyny ziołowej Poria jest często używana jako pojedyncze zioło lub jako mikstura w leczeniu bezsenności. Chociaż mechanizm działania uspokajającego nie jest do końca poznany, jest on bardzo dobrze stosowany w leczeniu bezsenności.

11. LĘK

Ekstrakt z Porii jest często i dobrze znany w leczeniu zaburzeń lękowych w tradycyjnej medycynie chińskiej; jednak wyraźnie brakuje badań naukowych dotyczących sposobu, w jaki Poria wywiera swoje działanie.

12. PADACZKA

Wstępne badania wykazały pozytywny wpływ triterpenów pobranych z całego Poria (5-160 mg/kg) w zapobieganiu drgawkom w mysim modelu z padaczką, potrzebne są dalsze prace w celu zrozumienia mechanizmu działania; jednak autorzy wskazują, że Poria jest potencjalnym kandydatem na lek przeciwpadaczkowy.

13. MIKROBIOM JELITOWY

Badania na młodych szczurach, którym podawano suplement diety, który zawierał również polisacharydy Poria, wykazały pozytywny wpływ na promocję kolonizacji i dojrzewania mikrobioty jelitowej oraz mogą utrzymać zdrowie mikroekosystemu jelitowego.

14. ZAPALNA CHOROBA JELIT

Badanie obejmujące myszy z indukowanym zapaleniem jelita grubego i działaniem polisacharydu CMP33 Poria wykazało, że CMP33 znacznie zmniejszył nasilenie zapalenia jelita grubego, w tym zmniejszenie śmiertelności myszy oraz zmniejszenie makroskopowych i mikroskopowych zmian związanych z jelitami w tej chorobie.

15. KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY Z PODRAŻNIENIA

Oceniono działanie przeciwzapalne Poria na zapalenie skóry na eksperymentalnie wywołanym kontaktowym zapaleniu skóry z podrażnienia i zaobserwowano statystycznie istotne odpowiedzi przeciwzapalne. Badanie to przeprowadzono na zdrowych ludziach, którzy przed podaniem ekstraktu z Poria byli eksponowani na działanie drażniące.

16. NERKI

Objawy akumulacji wilgoci to obrzęk, trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, brak energii, nagromadzenie flegmy, wzdęcie brzucha, biegunka i ból stawów. Ekstrakt z Porii, zwykle w postaci mikstury o różnych nazwach, był tradycyjnie stosowany w medycynie chińskiej do usuwania nadmiaru płynów, wspomagania wilgoci i promowania zdrowej funkcji nerek.

17. TINNITUS

Oprócz podawania leków konwencjonalnych, tradycyjna medycyna chińska z mieszanką ziół leczniczych, w tym Poria, była skuteczna w łagodzeniu objawów u 84% pacjentów z szumami usznymi.

Powyższe badania mają charakter typowo informacyjny oraz były wykonawane z udziałem róznych ekstraktów, innych niż dostępny w ofercie sklepu. Dlatego też nie można ich traktować jako wiarygodne źródło informacji na temat produktu dostępnego w naszej sprzedaży. Informacje zawarte w opisach nie są zatwierdzone przez GIF, GIS oraz EFSA i nie mają na celu leczenia, diagnozowania lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

BEZPIECZEŃSTWO

Pomimo stosowania w medycynie chińskiej od wieków, niewiele jest badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa grzyba Poria lub jakichkolwiek długoterminowych skutków; wynika to z braku badań na ludziach. Zawsze zachowaj ostrożność przy pierwszym spożyciu ze względu na potencjalne reakcje alergiczne. Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, unikaj stosowania lub zasięgnij porady lekarskiej przed podaniem grzyba Poria. Warto zauważyć, że testy cytotoksyczności przeprowadzone na komórkach przy stężeniu stężenia 10-200 µg/ml nie wykazały toksyczności.

LITERATURA CYTOWANA

1. Li, X., et al., Molecular basis for Poria cocos mushroom polysaccharide used as an antitumour drug in China. Journal of cellular and molecular medicine, 2019. 23(1): p. 4-20.
2. Wang, N., et al., Molecular mechanism of Poria cocos combined with oxaliplatin on the inhibition of epithelial-mesenchymal transition in gastric cancer cells. Biomed Pharmacother, 2018. 102: p. 865-873.
3. Zhang, W., et al., Antidepressant and immunosuppressive activities of two polysaccharides from Poria cocos (Schw.) Wolf. Int J Biol Macromol, 2018. 120(Pt B): p. 1696-1704.
4. Kim, J.H., et al., Poria cocus Wolf Extract Ameliorates Hepatic Steatosis through Regulation of Lipid Metabolism, Inhibition of ER Stress, and Activation of Autophagy via AMPK Activation. Int J Mol Sci, 2019. 20(19).
5. May, B.H., et al., Memory Impairment, Dementia, and Alzheimer’s Disease in Classical and Contemporary Traditional Chinese Medicine. J Altern Complement Med, 2016. 22(9): p. 695-705.
6. Park, Y.H., et al., Poria cocos water extract (PCW) protects PC12 neuronal cells from beta-amyloid-induced cell death through antioxidant and antiapoptotic functions. Pharmazie, 2009. 64(11): p. 760-4.
7. Jingyi, W., et al., Observation on the effects of Chinese medicine zhenxuanyin for improving cerebral blood flow in rats with cerebral ischemia. J Tradit Chin Med, 1997. 17(4): p. 299-303.
8. Jeong, J.-W., et al., Ethanol extract of Poria cocos reduces the production of inflammatory mediators by suppressing the NF-kappaB signaling pathway in lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 macrophages. BMC complementary and alternative medicine, 2014. 14: p. 101-101.
9. Li, T.-H., et al., Anti-Hyperglycemic Properties of Crude Extract and Triterpenes from <i>Poria cocos</i>. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2011. 2011: p. 128402.
10. Singh, A. and K. Zhao, Chapter Five – Treatment of Insomnia With Traditional Chinese Herbal Medicine, in International Review of Neurobiology, B.-Y. Zeng and K. Zhao, Editors. 2017, Academic Press. p. 97-115.
11. Lee et al., A review study in treatment for anxiety disorder in traditional Chinese medicine J of Oriental Neuropsychiatry. 2012. 23 (2): 1-12.
12. Gao, Y., et al., Antiepileptic activity of total triterpenes isolated from Poria cocos is mediated by suppression of aspartic and glutamic acids in the brain. Pharmaceutical Biology, 2016. 54(11): p. 2528-2535.
13. Wang, M., et al., Supplementation with compound polysaccharides contributes to the development and metabolic activity of young rat intestinal microbiota. Food Funct, 2019. 10(5): p. 2658-2675.
14. Liu, X., et al., The protective effects of Poria cocos-derived polysaccharide CMP33 against IBD in mice and its molecular mechanism. Food Funct, 2018. 9(11): p. 5936-5949.
15. Fuchs, S.M., et al., Assessment of anti-inflammatory activity of Poria cocos in sodium lauryl sulphate-induced irritant contact dermatitis. Skin Res Technol, 2006. 12(4): p. 223-7.
16. Wang, J. and X. Xiong, Control strategy on hypertension in chinese medicine. Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2012. 2012: p. 284847-284847.
17. Yang, D.J., [Tinnitus treated with combined traditional Chinese medicine and Western medicine]. Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi, 1989. 9(5): p. 270-1, 259-60.
Na górę
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Wstecz
Konto
Zamknij