Informujemy, iż nasz sklep używa plików cookie. Korzystając z niego, akceptują Państwo regulamin.

Ketony malinowe 50g

55,00 zł
Netto

Ocena :  

0 opinii

Ketony malinowe 50g

KETONY MALINOWE - CO TO JEST?

Keton malinowy (znany również jako 4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on) to związek wyekstrahowany z czerwonych malin, który jest zwykle używany jako środek zapachowy i aromatyzujący w żywności i kosmetykach.

Występuje naturalnie w wielu produktach spożywczych, zwłaszcza w malinach (w tym przypadku jest syntetyzowany z kumaroilu-CoA), ale także w Rheum officinale. Większość ketonów malinowych stosowanych komercyjnie jest syntetyzowana[4] lub produkowana przez bakterie, jednak ze względu na jego duże zapotrzebowanie w kosmetyce i jako środek aromatyzujący. Szacuje się, że spożycie przeciętnego człowieka w diecie wynosi około 0,42 mg/kg masy ciała, głównie w przetworzonej żywności, do której dodano keton malinowy jako środek smakowo-zapachowy.

STRUKTURA

Keton malinowy ma niejasno podobną strukturę do Synefryny i Efedryny, gdzie podstawiona butanonem grupa fenylowa ketonu malinowego zastępuje grupę etyloaminową synefryny lub efedryny. Istnieje również pewne podobieństwo strukturalne do kapsaicyny, ze wspólnymi para-podstawionymi grupami funkcyjnymi fenolowymi i ketonowymi.

METABOLIZM

Po spożyciu doustnym keton malinowy jest kierowany do siarczanowania i glukuronidacji, a także jest metabolizowany przez wątrobowy układ enzymatyczny P450 w modelach zwierzęcych.

Keton malinowy (4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on) może być metabolizowany przez sprzęganie pierścienia (co daje 4-(4-hydroksylofenylo)butan-1,2-diol) lub utlenianie łańcucha bocznego (co daje 4 -(4-hydroksylofenylo)butano-2,3-diol). Keton malinowy i jego wyżej wymienione utlenione metabolity są wydalane z moczem, czasami sprzężone z siarczanem lub glukuronidem.

KONTROLA WAGI

Istnieją mieszane dowody na to, czy keton malinowy może stymulować lipolizę. W jednym badaniu na modelu hodowli komórek adipocytów (adipocyty 3T3-L1) stwierdzono, że 10 µM związku potroiło uwalnianie glicerolu, będącego wskaźnikiem lipolizy. Późniejsze, bardziej kompleksowe badanie na tej samej linii komórkowej adipocytów 3T3-L1 wykazało, że 10 µM keton malinowy zwiększa aktywację kilku genów zaangażowanych w lipolizę, w tym lipazy trójglicerydowej tkanki tłuszczowej (ATGL) i lipazy wrażliwej na hormony (HSL).

W przeciwieństwie do tego, badania nad wpływem ketonu malinowego na lipolizę w komórkach pierwotnych nie są zgodne z badaniami w liniach komórek adipocytów. Pierwotne komórki uzyskane z tkanki zwierzęcej często lepiej nadają się do modelowania procesów in vivo niż ciągłe linie komórkowe, takie jak adipocyty 3T3-L1, których utrzymywanie w ciągłej hodowli może mieć znaczny dryf genetyczny. Badanie z wykorzystaniem pierwotnych komórek tłuszczowych z modelu gryzoni nie wykazało żadnych efektów stymulujących lipolizę samego ketonu malinowego. W badaniu tym zauważono, że stężenia w zakresie 1-10 mM stymulowały lipolizę w obecności norepinefryny, jednak sugerując, że keton malinowy może nasilać lipolizę zależną od norepinefryny w pierwotnych adipocytach. Nie ma wykrywalnego wiązania ketonu malinowego z receptorami β-adrenergicznymi  i potrzebne są dalsze badania, aby sprawdzić, czy keton malinowy nasila lipolizę za pośrednictwem norepinefryny in vivo.

Zwiększone wydzielanie i poziom komórkowy adiponektyny odnotowano również po 4 dniach inkubacji komórek tłuszczowych z ketonem malinowym. Stwierdzono, że chroni przed stłuszczeniowym zapaleniem wątroby w modelu szczurzym, jednocześnie łagodząc wzrost poziomu leptyny.

Wykazano również, że keton malinowy hamuje różnicowanie adipocytów (tj. transformację komórek prekursorowych w adipocyty) i akumulację tłuszczu w adipocytach 3T3-L1 poprzez regulację w dół ekspresji genów adipogenicznych, w tym PPARγ i C/EBPα.

Szczury karmione 0,5-2% ketonem malinowym (podnosząc całkowite dzienne spożycie do 0,545-2,18 g/kg) w okresach przekarmienia o wysokiej zawartości tłuszczu, zauważyły zależne od dawki działania przeciw otyłości w zapobieganiu przyrostowi masy ciała, chociaż grupa karmiona 2% ketonami malinowymi nadal przybrał na wadze więcej niż grupa kontrolna karmiona normalną dietą.

Badania toksykologiczne wykazały również spadek masy ciała związany z ketonami malinowymi w 1% diety.

Jedno badanie na ludziach, w którym zbadano wpływ ketonu malinowego, wykazało utratę tłuszczu o 7,8% w stosunku do 2,8% w placebo i utratę masy ciała o 2% w stosunku do 0,5% w placebo, bez wykrywalnych różnic w spożyciu kalorii. To badanie było jednak bardzo mylące, ponieważ keton malinowy był podawany razem z kilkoma innymi suplementami w preparacie „METABO” (keton malinowy w połączeniu z kofeiną, kapsaicyną, czosnkiem, imbirem i Citrus aurantium jako źródło synefryny), więc korzyści nie można powiązać z ketonem malinowym per se.W badaniu tym odnotowano również wzrost poziomu leptyny w surowicy (ale bez wpływu na rezystynę ani adiponektynę) związany z interwencją.

TESTOSTERON

Badania in vitro z liniami komórkowymi raka piersi sugerują, że keton malinowy może hamować receptor androgenowy, z wartością IC50 252uM.

WĄTROBA

Badanie przeprowadzone na szczurach wykazało, że 1-2% diety jako keton malinowy było w stanie złagodzić wzrost tłuszczu w wątrobie związany z dietą o wysokiej zawartości tłuszczu, przy czym grupa 2% nie różniła się znacząco od grupy kontrolnej (kontrola 10,7+/ -1,6 mg / g triglicerydów w wątrobie, kontrola wysokiej zawartości tłuszczu przy 35,6 +/- 6,8 mg / g i 2% keton malinowy przy 17,9 +/- 1,9 mg / g). Dawki te zostały później przetestowane w innym szczurzym modelu stłuszczeniowego zapalenia wątroby i odnotowano spadek stężenia triglicerydów i cholesterolu w wątrobie wraz z normalizacją poziomu HDL-C i LDL-C w surowicy. Enzymy wątrobowe wywarły korzystny wpływ, chociaż w niewielkim stopniu.

Uważa się, że jest to spowodowane zachowaniem receptorów PPARα i LDL w wątrobach szczurów karmionych zarówno ketonem malinowym, jak i dietą otyłą.

Keton malinowy może mieć korzystny wpływ na odkładanie się tłuszczu w wątrobie, chociaż testowano to tylko na modelach szczurzych i może nie być prawdą na ludziach. Aby osiągnąć te efekty, stosowano również wysokie, niepraktyczne dawki ketonu malinowego.

URODA

1. Włosy 

Keton malinowy, stosowany miejscowo jako roztwór 0,01% stosowany raz dziennie przez 5 miesięcy, zwiększa produkcję IGF-1 w skórze właściwej i może prowadzić do zwiększonego wzrostu włosów. Wydaje się, że w tych efektach pośredniczy aktywacja receptora waniloidowego 1 (VR1), podobnie jak kapsaicyna, związek o podobnej budowie, ale dłuższym ogonie.

2. Skóra

Keton malinowy został również powiązany ze zwiększoną elastycznością skóry przy podawaniu miejscowym u kobiet w postaci 0,01% roztworu.

BEZPIECZEŃSTWO

Nie ma zbyt wielu dowodów na próg bezpieczeństwa dla ketonu malinowego u ludzi ze względu na jego stosunkowo nowy status suplementu.

Komórki tłuszczowe nie wykazują jednak cytotoksyczności w dawkach do pięciu razy (100 μM) niż skuteczna dawka wymieniona powyżej. U szczurów spożycie do 100 mg/kg masy ciała nie powoduje żadnych krótkotrwałych zmian we wskaźnikach zdrowia krwi, a LD50 wynosi około 1,3-1,4 g/kg masy ciała.

CIĄŻA

Herbata z liści malin jest często polecana kobietom w ciąży w celu skrócenia porodu.Mechanizm tego nie jest jeszcze wyjaśniony, ale wydaje się, że nie pośredniczy w nim kurczliwość macicy.

Niekorzystne efekty nie są zwykle obserwowane przy dawkach 1,2-2,4 g liści maliny dziennie, ale nie są też statystycznie znaczące korzyści w długości pracy.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo podczas ciąży, niedawny przegląd sugerował, że nie ma wystarczających informacji, aby wyciągnąć wnioski ze względu na małe rozmiary próbek.

SUPLEMENT DIETY

LITERATURA CYTOWANA

1. Lopez HL, et al. Eight weeks of supplementation with a multi-ingredient weight loss product enhances body composition, reduces hip and waist girth, and increases energy levels in overweight men and women. J Int Soc Sports Nutr. (2013)
2. Yurle S. The application of raspberry ketone to successful body care. Fragr J. (2003)
3. Lin CH, et al. Evaluation of in Vitro and in Vivo Depigmenting Activity of Raspberry Ketone from Rheum officinale. Int J Mol Sci. (2011)
4. Tateiwa JI, et al. Cation-Exchanged Montmorillonite-Catalyzed Facile Friedel-Crafts Alkylation of Hydroxy and Methoxy Aromatics with 4-Hydroxybutan-2-one To Produce Raspberry Ketone and Some Pharmaceutically Active Compounds. J Org Chem. (1994)
5. Beekwilder J, et al. Microbial production of natural raspberry ketone. Biotechnol J. (2007)
6. Feron G, et al. Microbial production of 4-hydroxybenzylidene acetone, the direct precursor of raspberry ketone. Lett Appl Microbiol. (2007)
7. a b c d Gaunt IF, et al. Acute and short-term toxicity of p-hydroxybenzyl acetone in rats. Food Cosmet Toxicol. (1970)
8. a b c d Park KS. Raspberry ketone increases both lipolysis and fatty acid oxidation in 3T3-L1 adipocytes. Planta Med. (2010)
9. a b c Sporstøl S, Scheline RR. The metabolism of 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one (raspberry ketone) in rats, guinea-pigs and rabbits. Xenobiotica. (1982)
10. a b Park KS. Raspberry ketone, a naturally occurring phenolic compound, inhibits adipogenic and lipogenic gene expression in 3T3-L1 adipocytes. Pharm Biol. (2015)
11. a b c d Morimoto C, et al. Anti-obese action of raspberry ketone. Life Sci. (2005)
12. a b c d Wang L, Meng X, Zhang F. Raspberry ketone protects rats fed high-fat diets against nonalcoholic steatohepatitis. J Med Food. (2012)
13. Ogawa Y, et al. Effect of essential oils, such as raspberry ketone and its derivatives, on antiandrogenic activity based on in vitro reporter gene assay. Bioorg Med Chem Lett. (2010)
14. a b Harada N, et al. Effect of topical application of raspberry ketone on dermal production of insulin-like growth factor-I in mice and on hair growth and skin elasticity in humans. Growth Horm IGF Res.
15. a b c Holst L, Haavik S, Nordeng H. Raspberry leaf--should it be recommended to pregnant women. Complement Ther Clin Pract. (2009)
16. Parsons M, Simpson M, Ponton T. Raspberry leaf and its effect on labour: safety and efficacy. Aust Coll Midwives Inc J. (1999)
17. a b Parsons M, Simpson M, Wade K. Labour and the raspberry leaf herb. Pract Midwife. (2000)
18. Jing Zheng, et al. The effects of commercial preparations of red raspberry leaf on the contractility of the rat's uterus in vitro. Reprod Sci. (2010)
19. Simpson M, et al. Raspberry leaf in pregnancy: its safety and efficacy in labor. J Midwifery Womens Health. (2001)
20. Harada N, et al. Effect of topical application of raspberry ketone on dermal production of insulin-like growth factor-I in mice and on hair growth and skin elasticity in humans. Growth Horm IGF Res. (2008)
Na górę
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Wstecz
Konto
Zamknij