Informujemy, iż nasz sklep używa plików cookie. Korzystając z niego, akceptują Państwo regulamin.

Psoralea corylifolia (Babchi) ekstrakt 98,5% bakuchiol 10g

129,00 zł
Netto

Ocena :  

0 opinii

Psoralea corylifolia (Babchi) ekstrakt 98,5% bakuchiol 10g

PSORALEA CORYFOLIA (BABCHI) - CO TO JEST?

Psoralea Corylifolia to zioło z rodziny roślin Leguminosae (podrodzina Papilionaceae), które ma pewne zastosowanie w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej pod nazwą Bu Ghu Zhi i ma pewne zastosowanie w Ajurwedzie pod nazwą Kushtanashini; istnieją tradycyjne zapisy dotyczące stosowania Psoralea w przypadku astmy, kaszlu, zapalenia nerek, bielactwa i łysienia (łysienie). Jest również powszechnie określany jako Babchi. Wydaje się, że większość części rośliny (korzenie, liście, nasiona i olej z nasion) jest używana, a nasiona są najczęściej używanym źródłem.

Roślina rośnie w tropikalnych i subtropikalnych regionach świata, w tym w Afryce Południowej, Chinach i Indiach; Występuje również w całych Indiach w Himalajach, Dehra Dun, Oudh, Bundelkhand, Bengalu, Bombaju, w niektórych dolinach w Biharze, Dekanie i Karnatace.

KOMPOZYCJA

W skład furanokumaryn w Psoralea wchodzą:

Psoralen i Izopsoralen, czasami określane jako aktywne składniki w frakcji octanu etylu 23,6 mg/g i 25,04 mg/g oraz ich glikozydy odpowiednio Psoralenozydu i Izopsoralenozydu

Psoralidyna w stężeniu 12,76 mg/g frakcji octanu etylu i dioctan 2,3-tlenku psoralidyny

Korylidyna (owoce)

Bawakumestan A i B oraz Soforakumestan

Pochodna fenylowa piranokumaryny

Z różnymi strukturami podobnymi do chalkonu, w tym:

Psorachalkon A

Bavachalcone (a także Neobavachalcone i Isobavachalcone), Bakuchalcone i Bavachromanol

Bawachromen i izobawachromen

Chromenoflawanon i hydroksylonchokarpina

Zawartość bioflawonoidów i izoflawonów obejmuje:

Bavachin, Izobavachin i 7-O-metylobawachina oraz Bavachinin (9,72mg/g frakcja octanu etylu)

Korylina Neokorylina

Corylifol A-D, z A przy 3,68 mg/g frakcji octanu etylu

Psoralenol i 3-hydroksypsoralenol

Psoralon i izopsoralon 

Korylifolina, Korylifolina, Korylifolina (Nasiona)

Neobawaizoflawon

Daidzin (glikozyd Daidzein, jeden z głównych izoflawonów sojowych) w owocach oraz w korzeniach; 8-prenyldaidzeina występuje również w 1,6 mg/g frakcji octanu etylu, a także Genisteina

Biochanina A

Inne związki obejmują:

Corylifonol i Isocorylifonol (pochodne benzofuranu; nasiona)

Astragalin (składnik Astragalus Membranaceus; nasiona) 

Psorakorylifol F (monoterpenoid)

Angelicyna (owoce; z Bituminaria bituminosa)

Olejek eteryczny (0,5% masy nasion) zawierający substancje lotne, takie jak limonen, α- i γ-elemen, tlenek β-kariofilu i linalol 

Bakuchiol, estrogenny fenol monoterpenowy i pochodne, takie jak Delta-3,2-hydroksybackuchiol, w ilości około 1g na 4kg proszku z korzeni (0,25%), Bisbakuchiole A i B wraz z 12'S-bisbakuchiolem C i 12,13-dihydro-12,13-dihydroksybakuchiol

Cyklobakuchiol C

Kwas linolowy (67,7% kwasów tłuszczowych), kwas palmitynowy (22,07%), kwas oleinowy (3,33%) oraz śladowy mirystynowy i laurynowy.

SERUM

Patrząc na wyizolowany związek, Bakuchiol (30 mg/kg doustnie) osiągnął szczytowe stężenie po około godzinie (Tmax), które wynosiło 77,9 +/- 48,9 ng/ml (Cmax); stwierdzono, że doustna biodostępność izolowanego Bakuchiolu wynosi 3,2% u szczurów. Autorzy zasugerowali, że winna była słaba rozpuszczalność Bakuchiolu w wodzie (i przytoczyli Resveratrol jako sytuację, w której rozpuszczalność zmienia farmakokinetykę po podaniu doustnym). Stosunkowo niskie stężenia w surowicy były wcześniej obserwowane w przypadku Backuchiolu u szczurów.

W przypadku psoralenu i izopsoralenu wykryto je w osoczu po dożylnym podaniu szczurom 2 mg/kg kumaryny; Zaobserwowano odkładanie się tkanek w nerkach, wątrobie, sercu i płucach przy minimalnych stężeniach docierających do mózgu.

Stwierdzono, że szybkość klirensu Bakuchiolu po wstrzyknięciu szczurom (15 mg/kg) wyniosła 59,8 ml/min/kg, a autorzy zauważyli, że był on wyższy niż przepływ krwi przez wątrobę (wskazujący na metabolizm wątrobowy), a hipotetyczny klirens jest głównie przez wątrobę. Wydaje się, że po wstrzyknięciach psoralen i izopsoralen są wydalane głównie z moczem z okresem półtrwania wynoszącym odpowiednio 4,13 i 5,56 godziny.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Stwierdzono, że ekstrakty ropy naftowej z owoców Psoralea (Fructus Psoraleae) są w stanie zapobiegać wychwytowi zwrotnemu dopaminy i norepinefryny w neuronach, gdy są inkubowane w stężeniu 1-10 ug/ml poprzez transportery hamujące, przy czym mniejsza skuteczność jest widoczna w przypadku ekstraktów z wody i etanolu; wychwyt serotoniny i GABA pozostaje niezmieniony do 100ug/ml. Stwierdzono, że wartości IC50 ekstraktu ropy naftowej wynoszą 0,62 ug/ml dla dopaminy i 0,79 ug/ml dla noradrenaliny, przy czym 100 ug/ml jest tak samo skuteczne jak aktywne substancje kontrolne GBR 12935 (dopamina) w tym samym stężeniu i dezypramina (noradrenalina). ) przy 1 ug/ml, słabsze działanie przy tym samym stężeniu.Wyizolowany bioaktywny związek znany jako Delta-3,2-hydroksybakuchiol działa jako inhibitor wychwytu zwrotnego katecholamin in vitro z wartościami IC50 w hamowaniu transporterów dopaminy i noradrenaliny wynoszącymi 0,19 ug/ml (190 ng/ml) i 0,31 ug /ml (310 ng/ml). Iniekcje wyizolowanego Delta-3,2-hydroksybakuchiolu były w stanie zmniejszyć wychwyt dopaminy i noradrenaliny w sposób zależny od dawki u szczurów, przy czym 16,32-48,96 mg/kg był tak skuteczny w hamowaniu wychwytu dopaminy jak 9,75 mg/kg wanokseryny i 16,32 mg /kg jest tak samo skuteczne w hamowaniu reputacji noradrenaliny jak 6,6 mg/kg dezypraminy (przy 48,96 mg/kg przewyższającej dezypraminę).

Oprócz bakuchiolu i Delta-3,2-hydroksybakuchiolu, Hydroxybakuchiol i Delta-1,2-hydroksybakuchiol mają również potencjał wychwytu katecholamin in vitro.

Po wstrzyknięciu wyciągu naftowego z Fructus Psoraleae w dawce 20, 200 i 500 mg/kg spontaniczne poruszanie się wzrosło w sposób zależny od dawki w ciągu 105 minut (z tendencją spadkową), przy czym żadna dawka nie była skuteczniejsza niż 10 mg/kg kokainy; cała lokomocja została zniesiona za pomocą rezerpiny, ustalając, że pośredniczyły w nich monoaminy.

WNIOSEK

Klasa cząsteczek Bakuchiol wydaje się być inhibitorami wychwytu zwrotnego katecholamin (dopaminy i noradrenaliny) o dość dużej sile działania (w niskim zakresie mikromolowym i wysokim nanomolowym). Chociaż nie istnieją żadne badania doustne, zastrzyki z izolowanych Bakuchioli z ekstraktu eteru naftowego rośliny wydają się mieć właściwości pobudzające u gryzoni

Jedno z badań przesiewowych roślinnych źródeł inhibitorów MAO-B wykazało, że Psoralea była jedną z czterech (spośród 905) roślin, które miały potencjalny potencjał hamujący MAO-B z IC50 poniżej 70 mcg/ml, obok Phellodendron amurense, Licorice Root i Cyamopsis psoralioides. Zostało to odnotowane in vivo po doustnym przyjęciu 30-50 mg/kg furanokumaryn z Psoralea Corylifolia, gdzie aktywność MAO-A i MAO-B była hamowana, a większa aktywność wobec MAO-B (47-63%) w porównaniu z MAO-A ( 15-47%).

WNIOSEK

Potencjalny potencjał hamowania monoaminooksydazy (MAO), z preferencją dla MAO-B; może to również przyczynić się do efektów katecholaminergicznych poprzez zmniejszenie szybkości ich rozkładu (powodując względny skok)

POTENCJALNE KORZYŚCI - BADANIA NAUKOWE

1. DEPRESJA

W modelu testu wymuszonego pływania na myszach, Psoralen w doustnej dawce 10, 20 i 40 mg/kg przez 1, 7 i 14 dni zauważył, że najwyższa dawka była związana z działaniem antydepresyjnym. Normalizacja poziomu serotoniny i kortykosteroidów przy 20 mg/kg (przy 10 i 40 mg/kg słabszych w stosunku do 20 mg/kg) sugeruje efekt podobny do adaptogenu. Amitryptylina w dawce 10 mg / kg jako aktywna kontrola była równie skuteczna w zmniejszaniu bezruchu i słabiej radziła sobie z pływaniem (co zostało zwiększone przez Psoralen w dawce 20-40 mg / kg).

Furanokumaryny Psoralea Corylifolia (30-50 mg/kg) zostały dalej przetestowane w modelu przewlekłego stresu i okazały się mieć działanie przeciwstresowe, co oceniono na podstawie kortykosteronów w surowicy i testu preferencji sacharozy.

Wniosek

Możliwe efekty antystresowe i antydepresyjne, chociaż wydaje się mieć umiarkowaną moc (z niektórymi innymi ziołami adaptogenowymi, które są bardziej obiecujące)

2. UZALEŻNIENIE

Co najmniej jedno badanie wykazało, że analog kokainy ((-)-2beta-karbometoksy-3beta-(4-fluorofenylo)tropan) nie był w stanie wiązać się z receptorem dopaminy in vitro, gdy był inkubowany z ekstraktem naftowym Fructus Psoreleae. W badaniu tym zauważono, że należy przeprowadzić więcej badań, ale sugeruje się, że owoce Psoralea mogą być przydatne w antagonizowaniu powinowactwa do receptorów kokainy, a tym samym w zmniejszaniu uzależniającego potencjału kokainy.

Wniosek

Bardzo wstępne dowody, ale co najmniej jedno badanie wskazuje na możliwość, że Psoralea może przeciwdziałać uzależnieniu od kokainy, konkurując z receptorem dopaminy.

3. WPŁYW NA SKÓRĘ

Jedno randomizowane, podwójnie ślepe badanie wykazało, że 0,5-procentowy krem ​​z bakuchiolem stosowany przez 12 tygodni był tak samo skuteczny w zmniejszaniu zmarszczek i przebarwień jak krem ​​z 0,5-procentowym retinolem – i powodował mniej skutków ubocznych, takich jak łuszczenie i pieczenie. powiedział, dr Hollmig wskazuje, że w tym badaniu nie porównano bakuchiolu z retinoidem, więc nie byłoby uczciwe stwierdzenie, że bakuchiol jest tak samo skuteczny jak produkt na receptę.

Składnik może być również skuteczny na trądzik. W badaniu pilotażowym, miejscowy krem ​​z bakuchiolem o stężeniu 0,5% zmniejszył liczbę zmian zapalnych i zmniejszył przebarwienia pozostałe po wygojonych plamach po trądziku, co doprowadziło badaczy do wniosku, że bakuchiol może być skuteczny w leczeniu łagodnego i umiarkowanego trądziku, zwłaszcza w przypadku skóry koloru. arrow Należy podkreślić, że to badanie przeprowadzono na zaledwie 13 osobach, więc potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć, jak skuteczny jest bakuchiol w leczeniu trądziku i jak wypada w porównaniu z retinoidami, które są powszechnie zalecane w leczeniu łagodnego i umiarkowanego trądziku.

Badania wykazały, że bakuchiol ma szereg właściwości przeciwstarzeniowych dla skóry. Może zmniejszać widoczność drobnych linii i zmarszczek, przywracać jędrność, poprawiać strukturę skóry i wyrównywać koloryt skóry. Bakuchiol pomaga uspokoić skórę, dzięki czemu jest dobrą opcją dla osób, których skóra wykazuje oznaki wrażliwości.

W połączeniu z retinolem bakuchiol może pomóc ustabilizować go i utrzymać jego skuteczność na dłużej. Kolejną korzyścią płynącą ze stosowania produktów zawierających zarówno bakuchiol, jak i retinol jest to, że uspokajające właściwości bakuchiolu mogą umożliwić skórze tolerowanie retinolu w większych ilościach.

BEZPIECZEŃSTWO

Etanolowy ekstrakt z Psoralea corylifolia w 0,375, 0,75, 1,5 lub 3% diety szczurów przez 90 dni odnotował spadek masy ciała przy dawkach 0,75% i powyżej, któremu towarzyszyło zmniejszenie masy gonad (jąder i jajników) przy dawkach 1,5 -3% diety.[76] W poprzednim badaniu dotyczącym 8-metoksypsoralenu towarzyszył zanik jąder, [77] sądzono, że dawki te wykazywały toksyczny wpływ na reprodukcję wywołany psoralenem. Podwyższone yGPT i BUN odnotowano również przy najwyższej dawce (3%) u obu płci, a także 0,75-1,5% u samic szczurów.

Jedno wstępne badanie na szczurach sugerowało, że 8 g/kg masy ciała Psoralea (szacunkowa dawka u ludzi wynosząca 87 g dla samicy o wadze 150 funtów) może być potencjalnie związany z toksycznym działaniem na reprodukcję u ciężarnych samic szczurów.

Powyższe badania mają charakter typowo informacyjny oraz były wykonawane z udziałem róznych ekstraktów, innych niż dostępny w ofercie sklepu. Dlatego też nie można ich traktować jako wiarygodne źródło informacji na temat produktu dostępnego w naszej sprzedaży oraz sugestię co do jego spożywania. Informacje zawarte w opisach nie są zatwierdzone przez GIF, GIS oraz EFSA i nie mają na celu leczenia, diagnozowania lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

PRODUKT DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH.

DISCLAIMER

Ten produkt nie jest suplementem diety na terenie Polski. Informacje zawarte w opisach nie są zatwierdzone przez GIF, GIS oraz EFSA i nie mają na celu leczenia, diagnozowania lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Cytowane badania naukowe nie mogą być uważane za jednoznaczne z uwagi na ich ograniczony charakter i nie muszą ujawniać pełnego spektrum działania substancji.

Opinie klientów zawarte w kartach produktów nie są opiniami ekstrakty.com oraz nie mogą być uznawane za zalecenia do ich stosowania. Ekstrakty.com nie bierze odpowiedzialności za informacje w nich zawarte.

Zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą podczas stosowania nowego środka nootropowego. Obsługujemy tylko osoby pełnoletnie i nie bierzemy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie zakupionych produktów.

Dokładamy wszelkich starań by opis właściwości, działanie, dawkowanie, zastosowanie produktów oraz cena były wykonane możliwie rzetelnie i precyzyjnie. Nasz sklep to nie apteka, dzięki czemu masz prawo do zwrotu nieotwartego produktu bez podania przyczyny w ciągu 30 dni.

Na górę
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Wstecz
Konto
Zamknij