Informujemy, iż nasz sklep używa plików cookie. Korzystając z niego, akceptują Państwo regulamin.

Mycoleptodonoides aitchisonii Mushroom 20:1 ekstrakt 25g

35,00 zł
Netto

Ocena :  

0 opinii

Mycoleptodonoides aitchisonii Mushroom 20:1 ekstrakt 25g

MYCOLEPTODONOIDES AITCHISONII - CO TO JEST?

Mycoleptodonoides atichisonii (M. atichisonii) jest grzybem jadalnym, o którym wcześniej donoszono, że posiada kilka właściwości bioaktywnych, takich jak synteza czynników wzrostu nerwów, działanie przeciw otyłości i zdolność do zapobiegania śmierci komórek. Ma również wysoki potencjał poprawy funkcji poznawczych poprzez hamowanie AChE i wysoką moc antyoksydacyjną.

POTENCJALNE KORZYŚCI - BADANIA NAUKOWE

1. KONTROLA WAGI

Zbadano działanie Mycoletodonoides aitchisonii (MA) przeciw otyłości u myszy karmionych dietą wysokotłuszczową (HF). Dwie grupy były karmione albo normalną dietą kontrolną albo dietą HF (45% kcal tłuszczu) przez 12 tygodni, a trzy grupy były karmione dietą HF uzupełnioną MA w proszku (MAP, 1%, 3% i 5%) przez 12 tygodni . Oceniono wpływ suplementacji MAP na otyłość na masę ciała, rozwój masy tłuszczowej i markery związane z lipidami. Spożywanie diety HF powodowało zwiększenie masy ciała, stężenia lipidów w surowicy, względnej masy tkanki tłuszczowej i akumulacji tłuszczu w wątrobie. Jednak podawanie MAP znacząco zmniejszyło przyrost masy ciała, spożycie pokarmu, wskaźnik wydajności pokarmowej, poziom cholesterolu w wątrobie i masę tkanki tłuszczowej w sposób zależny od dawki. Dodatkowo, leczenie MAP znacząco zmniejszyło występowanie złogów stłuszczenia wątroby i stłuszczenia oraz zahamowało wywołany dietą HF wzrost wielkości adipocytów. Wyniki te sugerują, że suplementacja diety MAP wywiera działanie przeciw otyłości i wskazują, że MAP może być stosowana jako żywność funkcjonalna do kontrolowania otyłości.

2. OCHRONA PRZED ŚMIERCIĄ KOMÓREK

Dwa nowe związki, 3-(hydroksymetylo)-4-metylofuran-2(5H)-on (1) i (3R,4S,1′R)-3-(1′-hydroksyetylo)-4-metylodihydrofuran-2(3H) )-jeden (2), wyizolowano wraz z dwoma znanymi (3 i 4) z jadalnego grzyba Mycolepodonoides aitchisonii. Struktury 1–4 zostały określone przez interpretację danych spektroskopowych. Związki 1–4 wykazywały aktywność ochronną przed zależną od stresu śmiercią komórkową retikulum endoplazmatycznego (ER).

3. INHIBICJA ACETYLOCHOLINESTERAZY

Badanie oceniało trzy grzyby jadalne: Lentinus edodes, Sparassis crispa i Mycoleptodonoides aitchisonii, pod względem hamowania acetylocholinesterazy (AChE), siły przeciwutleniającej oraz składników wolnych aminokwasów i minerałów. Stwierdzono, że stężenie niezbędnych aminokwasów wynosi 34,10 mg/g w M. aitchisonii, 26,25 mg/g w S. crispa, 25,99 mg/g w L. edodes. S. crispa wykazywały najwyższą aktywność zmiatania DPPH i zawartość fenoli. Najlepsze wyniki dla hamowania AChE uzyskano z M. aitchisonii.

4. AKTYWNOŚĆ DOPAMINERGICZNA

Przeprowadzono przejściową obustronną niedrożność tętnicy szyjnej wspólnej na szczurach i zbadano, czy podawanie wodnego ekstraktu z Mycoleptodonides aitchisonii, grzyba jadalnego, wpłynęło na metabolizm monoamin w korze mózgowej, prawdopodobnie chroniąc przed uszkodzeniem niedokrwiennym. Siedemnaście dni po operacji stężenia metabolitu dopaminy (DA) kwasu 3,4-dihydroksyfenylooctowego (DOPAC) i kwasu homowanilowego (HVA) w korze mózgowej w grupie karmionej M. aitchisonii (MV) były wyższe niż w grupie grupa kontrolna niedokrwienia (CV). Wskaźnik rotacji DA, który wykazał (DOPAC+HVA)/DA, w grupie CV był istotnie niższy niż w grupie MV, a wartość w grupie MV była taka sama jak w grupie operowanej pozornie. Dane te wskazują, że M. aitchisonii wpływa na dopaminergiczny układ neuronalny po uszkodzeniu niedokrwiennym mózgu w korze mózgowej.

5. EFEKT IMMUNOSTYMULUJĄCY

W badaniu oceniano działanie stymulujące odporność grzyba. Aby przeanalizować te efekty, przeprowadzono badanie in vitro ze splenocytami oraz badanie in vivo z wymuszonym testem pływania Porsolta. W badaniu in vitro zmierzono efekt proliferacji komórek ekstraktu wodnego (WT) M. aitchisonii, a badanie in vivo zależało od dawki M. aitchisonii WT i wpływu na czas pływania; Oceniono kilka czynników związanych z reakcją immunologiczną, takich jak liczba białych krwinek, zróżnicowana liczba komórek, stosunek masy grasicy lub śledziony do masy ciała oraz stężenia niektórych cytokin w surowicy. Prawie wszystkie mierzone czynniki związane ze stymulacją immunologiczną, takie jak liczba splenocytów i monocytów, czas pływania, względna masa grasicy oraz ekspresja czynnika martwicy nowotworu (TNF)-α i interferon, wzrosły w zależności od dawki. (IFN)-y. Na podstawie wyników wywnioskowano, że M. aitchisonii WT ma działanie stymulujące układ odpornościowy poprzez TNF-α i IFN-γ oraz że M. aitchisonii WT jest środkiem stymulującym układ odpornościowy i może być wytwarzana jako żywność funkcjonalna.

6. DZIAŁANIE ANTYOKSYDACYJNE

Aktywacja czynnika transkrypcyjnego Nrf2 jest potężną strategią ochrony chorób związanych ze stresem oksydacyjnym. Aby znaleźć nowe związki z grzybów, zbadano aktywność indukującą NAD(P)H: oksydoreduktazę chinonową 1 (NQO1) 43 ekstraktów octanu etylu z grzybów przy użyciu komórek Hepa1c1c7. W tym badaniu przesiewowym ekstrakt z Mycolepodonoides aitchisonii znacząco indukował NQO1. Ekstrakt ten zwiększył również aktywność reporterową ARE i zahamował śmierć komórek wywołaną H2O2 w komórkach RAW264.7. Indukcja enzymów antyoksydacyjnych i fazy II była osłabiona w makrofagach otrzewnowych myszy z niedoborem Nrf2, więc w tych aktywnościach prawdopodobnie pośredniczyła aktywacja Nrf2. Doustne podawanie ekstraktu zwiększało ekspresję tych genów w wątrobie i nabłonku jelita cienkiego myszy. Oczyściliśmy 11 związków aktywnych (w tym 3 nowe), a najskuteczniejszym induktorem NQO1 okazał się dihydro-4-fenylo-2(3H)-furanon. Wyniki te sugerują, że spożycie M. aitchisonii w diecie może przyczyniać się do zapobiegania chorobom związanym ze stresem oksydacyjnym poprzez indukcję enzymów antyoksydacyjnych i fazy II.

7. ASTMA

W obecnym badaniu autorzy ocenili działanie przeciwastmatyczne M. atichisonii na mysim modelu astmy wywołanej albuminą jaja kurzego. M. atichisonii w sposób zależny od dawki hamował poziom białych krwinek, eozynofili i immunoglobuliny (Ig)E u myszy BALB/c, będący wynikiem astmy wywołanej albuminą jaja kurzego. M. atichisonii odzyskały typowe dla astmy zmiany morfologiczne w płucach, takie jak nadmierne wydzielanie śluzu, przerost warstwy nabłonkowej, naciek eozynofili i różne cząsteczki powierzchniowe komórek, takie jak CD3, CD4, CD8, CD19 i główny układ zgodności tkankowej klasy II. Z wyjątkiem komórek CD19+ i IL‑12p40, M. atichisonii wpływa na prawie wszystkie czynniki związane z indukcją astmy, w tym czynniki transkrypcyjne T pomocniczy (Th)1/Th2, T‑bet i GATA‑3, cytokiny związane z Th1, Th2‑ pokrewne cytokiny i prozapalne cytokiny. Ponadto M. atichisonii istotnie hamowała ekspresję IL-5, IL-13 i IL-6. Autorzy doszli do wniosku, że M. atichisonii może być obiecującym kandydatem na lek przeciwko astmie.

Powyższe badania mają charakter typowo informacyjny oraz były wykonawane z udziałem róznych ekstraktów, innych niż dostępny w ofercie sklepu. Dlatego też nie można ich traktować jako wiarygodne źródło informacji na temat produktu dostępnego w naszej sprzedaży oraz sugestię co do jego spożywania. Informacje zawarte w opisach nie są zatwierdzone przez GIF, GIS oraz EFSA i nie mają na celu leczenia, diagnozowania lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

LITERATURA CYTOWANA

1. Jae-hoon Choi, Madoka Horikawa, Hiroshi Okumura; Endoplasmic reticulum (ER) stress protecting compounds from the mushroom Mycoleptodonoides aitchisonii; Tetrahedron > 2009 > 65 > 1 > 221-224

2. Mi Ra Lee, Jing Gang Hou, Shahnaz Begum, Jian Jie Xue; Comparison of constituents, antioxidant potency, and acetylcholinesterase inhibition in Lentinus edodes, Sparassis crispa, and Mycoleptodonoides aitchisonii; Food Science and Biotechnology volume 22, pages1747–1751 (2013)

3. Lee, Mi Ra, Begum, Shahnaz, Wee, An Jin; Ameliorating Effect of Mycoleptodonoides aitchisonii on High-fat Diet-induced Obese Mice; Preventive Nutrition and Food Science, Volume 19 Issue 2 / Pages.69-74 / 2014

4. Satoshi Okuyama, Kyoko Tashiro, Nien Vinh Lam, Tamiko Hatakeyama; Effect of the Edible Mushroom Mycoleptodonoides aitchisonii on Transient Global Ischemia-Induced Monoamine Metabolism Changes in Rat Cerebral Cortex; Journal of Medicinal FoodVol. 15, No. 1, 4 Jan 2012

5. Hong De Xu 1, Seung-Sik Cho 2, Soon-Young Lee; Immune-Stimulating Effects of Mycoleptodonoides aitchisonii (Agaricomycetes) Water Extract via TNF-α and IFN-γ; Int J Med Mushrooms. 2017;19(9):809-815 

6. Takeshi Kokuboa Yoshimasa Taniguchia Masaya Kanayama; Extract of the mushroom Mycoleptodonoides aitchisonii induces a series of anti-oxidative and phase II detoxifying enzymes through activation of the transcription factor Nrf2; Food Chemistry

Volume 129, Issue 1, 1 November 2011, Pages 92-99

7. Soon-Young Lee , Chun-Sik Bae , Ji-Hye Seo , Seung Sik Cho; Mycoleptodonoides aitchisonii suppresses asthma via Th2 and Th1 cell regulation in an ovalbumin‑induced asthma mouse model; Mol Med Rep. 2018 Jan;17(1):11-20

DISCLAIMER

Ten produkt nie jest suplementem diety na terenie Polski. Informacje zawarte w opisach nie są zatwierdzone przez GIF, GIS oraz EFSA i nie mają na celu leczenia, diagnozowania lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Cytowane badania naukowe nie mogą być uważane za jednoznaczne z uwagi na ich ograniczony charakter i nie muszą ujawniać pełnego spektrum działania substancji.

Opinie klientów zawarte w kartach produktów nie są opiniami ekstrakty.com oraz nie mogą być uznawane za zalecenia do ich stosowania. Ekstrakty.com nie bierze odpowiedzialności za informacje w nich zawarte.

Zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą podczas stosowania nowego środka nootropowego. Obsługujemy tylko osoby pełnoletnie i nie bierzemy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie zakupionych produktów.

Dokładamy wszelkich starań by opis właściwości, działanie, dawkowanie, zastosowanie produktów oraz cena były wykonane możliwie rzetelnie i precyzyjnie. Nasz sklep to nie apteka, dzięki czemu masz prawo do zwrotu nieotwartego produktu bez podania przyczyny w ciągu 30 dni.

Na górę
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Wstecz
Konto
Zamknij