Informujemy, iż nasz sklep używa plików cookie. Korzystając z niego, akceptują Państwo regulamin.

L-teanina

19,90 zł
Netto
  • zwiększa koncentrację uwagi
  • wspiera walkę ze stresem i zmniejsza napięcie
  • działa neuroprotekcyjnie
Waga :

Ocena :  

4 opinii

L-teanina

l-teanina

L-teanina to aminokwas występujący naturalnie w liściach zielonej herbaty (np. Camellia sinensis). Śladowe ilości l-teaniny znajdują się także w niektórych grzybach np. w podgrzybku brunatnym (Xerocomus badius). Jej właściwości rozluźniające i znoszące napięcie nerwowe, wspomagające koncentrację i procesy uczenia się, są znane i cenione od dawna.

SUPLEMENT DIETY

L-teanina działanie

L-teanina jest słabym antagonistą receptorów NMDA, działa hamująco na wydzielanie glutaminianu i może nieznacznie obniżać poziom tego neuroprzekaźnika.2
Pod względem budowy chemicznej przypomina glutaminian i GABA – dwa kluczowe neurotransmitery. L-teanina z łatwością przechodzi przez barierę krew-mózg i wpływa na układ nerwowy, zwiększając aktywność fal alfa (α-1: 8-10Hz) już po około 30-45 minutach od podania. Fale alfa utożsamiane są ze stanem głębokiej relaksacji i rozluźnienia, a także zwiększoną uwagą selektywną, i pobudzeniem mentalnym.3
Uważa się, że wpływ l-teaniny na częstotliwość fal mózgowych jest bezpośrednio związany z jej właściwościami wspomagającymi walkę ze stresem i poprawą koncentracji.

Odprężenie i czujność

L-teanina pomocna jest w walce ze stresem i napięciem, dzięki temu uchodzi za naturalny i przede wszystkim bezpieczny środek rozluźniający. Nie wywołuje przy tym uczucia senności ani zamroczenia, a wręcz przeciwnie –poprawia koncentrację i wyostrza funkcjonowanie poznawcze.4

Uwaga i koncentracja

Właściwości nootropowe i prokognitywne l-teaniny polegają na zwiększeniu koncentracji i uwagi na zadaniu oraz większej odporności na dystrakcję. Stan relaksacji sprzyja przyswajaniu wiedzy i poprawia wydajność poznawczą.4

Stres

Doustne przyjmowanie l-teaniny zmniejsza nadmierne pobudzenie wywołane stresem, obniża częstotliwość skurczu serca (HR) oraz zmniejsza wydzielanie ślinowych immunoglobulin (s-IgA) utożsamianych z reakcją organizmu na zagrożenie.2
L-teanina bywa stosowana w celu zmniejszenia efektu pobudzenia wywołanego przez stymulanty.

Neuroprotekcja

L-teanina zapobiega niszczeniu komórek nerwowych w wyniku stresu oksydacyjnego wywołanego przez aktywne formy tlenu (wolne rodniki tlenowe).4

Dawkowanie

Sugerowana dzienna porcja do spożycia: 1 miarka 2 razy dziennie.

1 płaska miarka (0,35ml) odpowiada 100mg produktu. 
Nie należy przekraczać sugerowanej dziennej porcji do spożycia. Zalecane dziennie spożycie (ZDS) nie zostało ustalone.
Suplementy diety nie zastąpią zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Dzięki mikrołyżeczce dołączonej gratis do każdego produktu, korzystanie z nich jest równie wygodne jak tabletki czy kapsułki.

Składniki

L-teanina. Bez dodatków i wypełniaczy.

l-teanina i kofeina

L-teanina z kofeiną to wyjątkowo korzystny zestaw i zalicza się go do tzw. „klasyków”. Już 97mg l-teaniny i 40mg kofeiny znacząco poprawia koncentrację uwagi, podnosi wydajność poznawczą, niweluje zmęczenie i delikatnie stymuluje układ nerwowy.1

(UWAGA: Dawkowanie kofeiny powinno przebiegać pod ścisłą kontrolą, gdyż jest to środek potencjalnie niebezpieczny.)

Ciekawostki

L-teanina może zmniejszać uczucie gorzkiego smaku poprzez modulowanie receptorów smakowych umami.

BADANIA NAUKOWE

1. Ostre działanie L-teaniny w porównaniu z alprazolamem na stany lęku i niepokoju u ludzi

L-Theanina (δ-glutamyloetyloamid) jest jednym z dominujących aminokwasów zwykle występujących w zielonej herbacie i historycznie była stosowana jako środek relaksujący. W bieżącym badaniu zbadano ostre działanie L-teaniny w porównaniu ze standardową anksjolityczną benzodiazepiną, alprazolamem i placebo na behawioralne pomiary lęku u zdrowych ludzi z wykorzystaniem modelu lęku wyprzedzającego (AA). Szesnastu zdrowych ochotników otrzymało alprazolam (1 mg), L-teaninę (200 mg) lub placebo w podwójnie ślepej próbie kontrolowanej placebo. Ostre działanie alprazolamu i L-teaniny oceniano w warunkach rozluźnionego i wywołanego eksperymentalnie stanu lękowego. Subiektywne doniesienia o zaburzeniach lękowych, w tym o stanach lęku BAI, VAMS, STAI, uzyskano w obu stanach zadaniowych przed i po podaniu leku. Wyniki wykazały pewne dowody na relaksujące działanie L-teaniny podczas stanu wyjściowego na niespokojnej podskali VAMS. Alprazolam nie wywierał żadnego działania przeciwlękowego w porównaniu z placebo w przypadku jakichkolwiek środków podczas stanu relaksacji. Ani L-teanina, ani alprazolam nie wykazywały znaczących efektów anksjolitycznych podczas eksperymentalnie wywołanego stanu lękowego. Odkrycia sugerują, że podczas gdy L-teanina może mieć pewne działanie relaksujące w warunkach spoczynku, ani L-teanina, ani alprazolam nie wykazują żadnych ostrych efektów przeciwlękowych w warunkach zwiększonego niepokoju w modelu AA.

2. Wpływ l-teaniny na uwagę i czas reakcji

Poprzednie badania na ludziach ujawniły, że L-teanina wpływa na funkcję mózgu. Obecne badanie zostało zaprojektowane w celu oceny wpływu L-teaniny (Suntheanine®) na reakcję uwagi i czasu reakcji u 18 zdrowych, zdrowych ochotników uniwersyteckich. Zgodnie z wstępną analizą manifestacyjnej skali lęku (MAS), badanych podzielono na dwie grupy, określane jako grupa skłonności o wysokim poziomie lęku i minimalna grupa skłonności do lęku. Obie grupy otrzymały l-teaninę (200 mg / 100 ml wody) i placebo (100 ml wody) w podwójnie ślepym protokole projektowania pomiarów. Oceny dokonywano przez 15-60 min po spożyciu w stanie rozluźnienia po wykonaniu doświadczalnie wywołanego zadania wzrokowego oraz testów odpowiedzi audio. Raporty dotyczące lęku jako Stanu Lękowego jako Stanu-Cechy (STAI) scharakteryzowano w późniejszych eksperymentach. Zespoły alfa, aktywność elektroencefalograficzna i częstość akcji serca rejestrowano podczas całego badania. Wyniki pokazują znaczną zwiększoną aktywność pasm alfa, malejącą częstość akcji serca, podwyższoną wzrokową sprawność i poprawioną odpowiedź w czasie reakcji wśród osób o dużym skłonności do lęku w porównaniu z placebo. Nie zaobserwowano jednak istotnych różnic między osobami o minimalnej skłonności do lęku. Wyniki wyraźnie wykazały, że L-teanina wyraźnie wywiera wyraźny wpływ na wydajność uwagi i reakcję czasu reakcji u zdrowych osób ze skłonnością do wysokiego lęku.

3.Wpływ teaniny na uwalnianie fali mózgowej alfa u dorosłych mężczyzn.

L-theanina Jest aminokwasem w zielonej herbacie i wiadomo, że obniża poziom serotoniny i zwiększa noradrenalinę u szczurów, a także powoduje relaksację umysłową, obniżenie ciśnienia krwi i poprawę zdolności uczenia się u ludzi. Jednak do tej pory przeprowadzono niewiele badań dotyczących tych skutków dla ludzi. Badanie to przeprowadzono w celu oceny wpływu L-teaniny na uwalnianie fal alfa mózgowych, o których wiadomo, że są związane z relaksacją i koncentracją umysłową. Dwadzieścia zdrowych ochotników płci męskiej w wieku od 18 do 30 lat bez żadnych chorób fizycznych i psychicznych rekrutowano za pomocą pisemnej reklamy. Wartości mocy alfa EEG jako zastępczego wskaźnika relaksacji umysłowej i stężenia mierzono w regionach czołowych i potylicznych przez 40 minut po podaniu czterech tabletek placebo lub testowych i 20 minutowego okresu odpoczynku. Tę samą procedurę skrzyżowano w odstępach 7-dniowych. Przeanalizowaliśmy średnie wartości mocy alfa w okolicy czołowej i potylicznej w 10-minutowych odstępach. Powtarzająca się ANOVA ujawniła, że ​​istnieją znaczne różnice wartości mocy potylicznej alfa pomiędzy placebo i grupami testowymi z dużym lękiem (p <0,05). Średnie wartości w przedziałach 20, 30, 40, 50 i 60 minut wynosiły odpowiednio 0,23, 024, 0,28, 0,25 i 0,34 w przypadku placebo i odpowiednio 0,23, 0,29, 0,40, 0,34 i 0,45. Nie było jednak istotnych różnic między wartościami mocy czołowej i potylicznej alfa między grupą placebo a grupami badanymi z niskim poziomem lęku (p> 0,05). Wyniki tego badania sugerują, że tabletki zawierające L-teaninę sprzyjają uwalnianiu fal alfa związanych z relaksacją umysłową i koncentracją u młodych dorosłych mężczyzn.

4. L-teanina łagodzi objawy pozytywne, aktywacyjne i lękowe u pacjentów ze schizofrenią i zaburzeniami schizoafektywnymi: 8-tygodniowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie z 2 ośrodkami.

L-teanina jest unikalnym aminokwasem występującym niemal wyłącznie w herbacie. Ma działanie neuroprotekcyjne, poprawiające nastrój i relaksacyjne. Jest to pierwsze badanie opracowane w celu oceny skuteczności i tolerancji L-teanina w zwiększaniu leczenia przeciwpsychotycznego u pacjentów z przewlekłą schizofrenią i zaburzeniami schizoafektywnymi. 60 pacjentów ze schizofrenią DSM-IV lub zaburzeniami schizoafektywnymi uczestniczyło w 8-tygodniowym, podwójnie ślepym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu. 400 mg / d L-teaniny dodano do trwającego leczenia przeciwpsychotycznego od lutego 2006 r. Do października 2008 r. Miarami wyników były Skala Pozytywu i Negatywności (PANSS), Skala Oceny Lęku Hamiltona (HARS), Automatyczna Bateria Cambridge Neuropsychologiczna Test (CANTAB) dla funkcjonowania neurokognitywnego oraz dodatkowe miary ogólnego funkcjonowania, działań niepożądanych i jakości życia. 40 pacjentów ukończyło protokół badania. W porównaniu z placebo, augmentacja L-teaniny wiązała się z redukcją lęku (P = .015, mierzona skalą HARS) i dodatnią (P = .009) oraz ogólną oceną psychopatologiczną (P <.001) (mierzoną przez PANSS 3). -wymiar wymiarowy). Zgodnie z 5-wymiarowym modelem psychopatologii, L-teanina powodowała znaczące obniżenie wyników PANSS-pozytywnych (P = .004) i aktywacyjnych (P = .006) w porównaniu z placebo. Wielkość efektu (Cohen d) dla tych różnic wahała się od małej do umiarkowanej (0,09-0,39). Oceny negatywne PANSS i CANTAB, ogólne funkcjonowanie, efekt uboczny i wskaźniki jakości życia nie były podnoszone przez augmentację L-teaniny. L-teanina okazała się bezpiecznym i dobrze tolerowanym lekiem. Wspomaganie L-teaniny w leczeniu przeciwpsychotycznym może złagodzić objawy pozytywne, aktywacyjne i lękowe u pacjentów z zaburzeniami schizofrenii i schizoafektywnymi. Potrzebne są dalsze długoterminowe badania L-teaniny, aby uzasadnić klinicznie istotne korzyści augmentacji L-teaniny.

5. L-Teanina zmniejsza psychologiczne i fizjologiczne reakcje na stres.

L-Teanina jest aminokwasem zawartym w liściach zielonej herbaty, o którym wiadomo, że blokuje wiązanie kwasu L-glutaminowego z receptorami glutaminianu w mózgu. Ponieważ cechy L-teaniny sugerują, że może ona wpływać na stany psychiczne i fizjologiczne pod wpływem stresu, niniejsze badanie zbadało te możliwe efekty w warunkach laboratoryjnych, wykorzystując zadanie arytmetyczne jako ostry stresor. Dwunastu uczestników przeszło cztery oddzielne próby: jedną, w której wzięli L-Theanine na początku procedury eksperymentalnej, w której wzięli L-Theaninę w połowie drogi, oraz dwie próby kontrolne, w których albo zajęli placebo, albo nic. Sesje eksperymentalne były wykonywane przez podwójnie ślepą próbę, a kolejność ich była równoważona. Wyniki pokazały, że spożycie L-teaniny spowodowało zmniejszenie odpowiedzi częstości akcji serca (HR) i śliny immunoglobuliny A (s-IgA) na zadanie ostrego stresu w porównaniu ze stanem kontrolnym placebo. Co więcej, analizy zmienności rytmu serca wskazywały, że obniżenie HR i s-IgA prawdopodobnie wynikało z osłabienia sympatycznej aktywacji nerwowej. W związku z tym zasugerowano, że doustne przyjmowanie L-teaniny może wywoływać efekty antystresowe poprzez hamowanie pobudzenia neuronów korowych.

6. Wpływ L-teaniny (Suntheanine®) na obiektywną jakość snu u chłopców z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD): randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne.

Celem tego badania było zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa L-teaniny jako pomocy w poprawie obiektywnie mierzonej jakości snu w populacji 98 dzieci płci męskiej formalnie zdiagnozowanych z zespołem deficytu uwagi / nadpobudliwości (ADHD). Przeprowadzono losowe, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie z udziałem chłopców w wieku 8-12 lat, u których wcześniej zdiagnozowano ADHD. Doświadczony lekarz potwierdził rozpoznanie ADHD w każdym z przedmiotów. Randomizacja była stratyfikowana w oparciu o bieżące stosowanie leków pobudzających w celu zapewnienia równomiernego rozłożenia osób stymulowanych / niestymulujących na grupy aktywne i otrzymujące placebo. Uczestnicy spożyli dwie tabletki do rozgryzania i żucia dwa razy dziennie (po śniadaniu i po lekcjach), a każda tabletka zawierała 100 mg L-teaniny (łącznie 400 mg dziennie Suntheanine®, Taiyo Kagaku, Yokkaichi, Japonia) lub identyczne próbowane pod względem smaku placebo przez sześć tygodni. Pacjenci byli oceniani na pięć kolejnych nocy, z wykorzystaniem aktygrafii nadgarstka na początku badania i ponownie pod koniec sześciotygodniowego okresu leczenia. Kwestionariusz snu i uśpienia (PSQ) został wypełniony przez rodziców na początku i pod koniec okresu leczenia. Dane z obserwacji Actigraph wskazywały, że chłopcy, którzy spożywali L-teaninę, uzyskali znacząco wyższy odsetek snu i wyniki skuteczności snu, a także nieistotną tendencję do mniejszej aktywności podczas snu (definiowanej jako mniejszy czas czuwania po rozpoczęciu snu) w porównaniu z tymi w grupie placebo. Czas uśpienia i inne parametry snu pozostały niezmienione. Dane PSQ nie korelowały znacząco z obiektywnymi danymi zebranymi z aktygrafii, co sugeruje, że rodzice nie byli szczególnie świadomi jakości snu swoich dzieci. L-teanina w stosunkowo wysokich dawkach była dobrze tolerowana bez znaczących działań niepożądanych. Badanie to pokazuje, że 400 mg L-teaniny dziennie jest bezpieczne i skuteczne w poprawie niektórych aspektów jakości snu u chłopców z rozpoznaniem ADHD. Ponieważ problemy ze snem są powszechną chorobą towarzyszącą związaną z ADHD, a zaburzony sen może być związany etiologicznie z tym zaburzeniem, L-teanina może stanowić bezpieczną i ważną pomocniczą terapię w ADHD wieku dziecięcego. Pożądane są większe, długoterminowe badania dotyczące szerszej terapeutycznej roli tego czynnika w tej populacji.

Literatura cytowana

1. Lu, Kristy, Gray, Marcus A., Oliver, Chris, Liley, David T., Harrison, Ben J., Bartholomeusz, Cali F., Phan, K. Luan and Nathan, Pradeep J "The acute effects of L-theanine in comparison with alprazolam on anticipatory anxiety in humans" Human Psychopharmacology 19 (7) 457-465.
2. Akiko Higashiyamaa Hla Hla Htay Makoto Ozeki Lekh R.Juneja Mahendra P.Kapoor "Effects of l-theanine on attention and reaction time response" Journal of Functional Foods Volume 3, Issue 3, July 2011, Pages 171-178
3. Song CH, Jung JH, Oh JS, Kim KS. "Effects of Theanine on the Release of Brain Alpha Wave in Adult Males." Korean J Nutr. 2003 Nov;36(9):918-923. Korean.
4. Ritsner MS, Miodownik C, Ratner Y, Shleifer T, Mar M, Pintov L, Lerner V. "L-theanine relieves positive, activation, and anxiety symptoms in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder: an 8-week, randomized, double-blind, placebo-controlled, 2-center study." J Clin Psychiatry. 2011 Jan;72(1):34-42.
5. Kimura K, Ozeki M, Juneja LR, Ohira H. "L-Theanine reduces psychological and physiological stress responses." Biol Psychol. 2007 Jan;74(1):39-45. Epub 2006 Aug 22.
6. Lyon MR, Kapoor MP, Juneja LR. "The effects of L-theanine (Suntheanine®) on objective sleep quality in boys with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial." Altern Med Rev. 2011 Dec;16(4):348-54.
7. Einöther, S. J. L., Martens, V. E. G., Rycroft, J. A., & De Bruin, E. A. (2010). l-Theanine and caffeine improve task switching but not intersensory attention or subjective alertness. Appetite, 54(2), 406-409.
8. Kimura, K., Ozeki, M., Juneja, L. R., & Ohira, H. (2007). l-Theanine reduces psychological and physiological stress responses. Biological Psychology, 74(1), 39-45.
9. Nobre, A. C., Rao, A., & Owen, G. N. (2008). L-theanine, a natural constituent in tea, and its effect on mental state. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 17(SUPPL. 1), 167-168.
10. Vuong, Q. V., Bowyer, M. C., & Roach, P. D. (2011). L-Theanine: Properties, synthesis and isolation from tea. Journal of the Science of Food and Agriculture.

Pobierz

L-teanina

Przykładowy certyfikat analizy

Pobierz (538.84k)
Ocena 
5

good stuff

Z pewwnoscia czuc , ze dziala :) Fajny produkt.

Ocena 
5

Dostępność

Wiadomo kiedy produkt będzie dostępny?

  • 3 z 3 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

OK

Ten ekstrakt wywołał wyciszenie i lekkie uspokojenie, przy zachowanej klarowności umysłu. Świetne do medytacji i jako dodatek do kawy!

  • 2 z 4 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

Miła niespodzianka!

Jak na wyciąg z zielonej herbaty, ten produkt potrafił zaskoczyć wyraźnym wyciszeniem, a jednocześnie zachowaną klarownością umysłu. Dobrze wchodzi z kawą lub guaraną.

  • 4 z 4 osób uważa że ta opinia jest pomocna.

Napisz opinię !

Na górę
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Wstecz
Konto
Zamknij