Informujemy, iż nasz sklep używa plików cookie. Korzystając z niego, akceptują Państwo regulamin.

Ginkgo Biloba ekstrakt 24/6

19,90 zł
Netto
  • wykazuje działanie neuroprotekcyjne
  • wspiera przeciwdepresyjnie i prokognitywnie
  • poprawia krążenie mózgowe
Waga :

Ocena :  

1 opinii

Ginkgo Biloba ekstrakt 24/6

Ginkgo biloba

Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba), zwany również japońskim, jest żywą skamieniałością, której bezpośredni przodek rósł na Ziemi już ponad 200 milionów lat temu w formie jaką do dziś można zobaczyć nawet w polskich parkach, tysiące kilometrów od południowo-wschodnich Chin gdzie gatunek ten występował jako endemit Naturalne właściwości miłorzębu wykorzystywano w tradycyjnej medycynie chińskiej już od czasów starożytnych a wyciągi z tej wyjątkowej rośliny należą obecnie do jednych z najpopularniejszych suplementów diety.

Głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji ekstraktów są liście miłorzębu, które zawierają duże ilości terpenoidów, takich jak bilobalid i ginkgolidy, które uważane są za główne substancje aktywne biologicznie zawarte w ekstrakcie. Ponadto liście zawierają duże ilości flawonoidów (kamferol, kwercetyna, izoramnetyna, rutyna), a także kwasy organiczne i polipropenole. Standaryzowany ekstrakt pozyskany z suchych liści miłorzębu zawiera 24% glikozydów flawonowych i co najmniej 6% laktonów terpenowych a 1 g tego wyciągu jest równoważnikiem 50 g liści.

SUPLEMENT DIETY

Miłorząb dwuklapowy zastosowanie

Działanie neuroprotekcyjne

Ginkoglid B zawarty w ekstrakcie Ginkgo biloba działa jako inhibitor receptora czynnika aktywującego płytki (ang. platelet activating factor (PAF) receptor), przez co zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów w naczyniach. PAF, mimo iż zwiększa presynaptyczne wydzielanie glutaminianu i pozytywnie wpływa na długotrwałe wzmocnienie synaptyczne, które są zjawiskami leżącym u podstaw mechanizmów działania pamięci i procesu uczenia się, może także intensyfikować skutki uszkodzeń tkanek układu nerwowego, które zaistniały w wyniku udaru mózgu. Dlatego też antagonistyczne dla PAF działanie ginkoglidu B wywołuje efekt neuroprotekcyjny podczas gdy kamferol chroni przed neurotoksycznością wywołaną nadmierną aktywnością receptora NMDA wiążącego glutaminian.2–5 Ponadto wykazano, że związki zawarte w miłorzębie zwiększają ekspresję transtyretyny - białka zdolnego do wiązania β-amyloid odpowiedzialnego za powstawanie choroby Alzheimera.4

Poprawa nastroju i wsparcie prokognitywne

Pomimo, że meta-analiza wyników wielu publikacji naukowych wykazała, że ekstrakt z Gingko biloba nie ma istotnego wpływu na funkcje wykonawcze, pamięć i uwagę u zdrowych osób, to wiele pojedynczych doniesień wskazuje na szeroki zakres działania substancji zawartych w miłorzębie.5–9 W jednym z badań udowodniono, że subchroniczne przyjmowanie ekstraktu z miłorzębu zwiększa przekaźnictwo dopaminergiczne, noradrenergiczne i cholinergiczne w korze przedczołowej, która nazywana jest ośrodkiem naszego superego i odpowiada za złożone funkcje poznawcze i intelektualne, w szczególności pamięć roboczą i funkcje wykonawcze (podejmowanie decyzji, planowanie, organizacja, uczenie się na błędach, realizowanie celi).8,9 Dodatkowo wykazano, że Gingko biloba zmniejsza aktywność acetylocholinesterazy w hipokampie, co może sugerować wpływ na pamięć długotrwałą.10 Wykazano również, że ekstrakt z miłorzębu może blokować działanie oksydaz monoamin, co może leżeć u podstaw jego anksjolitycznego i przeciwdepresyjnego działania.7

Miłorząb japoński dawkowanie

Sugerowana dzienna porcja do spożycia: 2 miarki 3 razy dziennie.

1 płaska miarka (0,05ml) odpowiada 22mg produktu.
1 porcja zawiera 10,5mg ginkoflawonoglikozydów oraz 2,6mg laktonów terpenowych.
Zawartość w dziennej porcji (6 miarek): 132mg
Nie należy przekraczać sugerowanej dziennej porcji do spożycia. Zalecane dziennie spożycie (ZDS) nie zostało ustalone.
Suplementy diety nie zastąpią zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Skład

Ekstrakt z liści Miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba) standaryzowany na zawartość 24% ginkoflawonoglikozydów i 6% laktonów terpenowych. Bez dodatków i wypełniaczy.

Synergia

Fosfatydyloseryna potęguje wpływ standaryzowanego ekstraktu na procesy poznawcze.12

Interakcje

• Ekstraktu z miłorzębu w połączeniu z fluksetyną (Prozac), dziurawcem i innymi ziołami może powodować nerwowość i nadmierne pobudzenie.11
• Leki przeciwzakrzepowe, aspiryna, ibuprofen, diklofenak, naproksen - w połączeniu z ekstraktem z miłorzębu mogą zwiększać ryzyko powstawania siniaków i krwawienia.11
• Ekstraktu z miłorzębu może redukować działanie alprazolamu i leków przeciwdrgawkowych.11
• Ekstraktu z miłorzębu może wpływać na tempo metabolizmu niektórych lekarstw przez enzymy wątrobowe. Skontaktuj się z lekarzem jeśli przyjmujesz następujce leki: klozapina, fluwoksamina, haloperidol, imipramina, olanzapina, propranolol, teofilina, zileuton, zolmitriptan, amitryptylina, citalopram, diazepam, lanzoprazol, omeprazol, warfarin, selekoksib, diklofenak, amitryptylina, kodeina, donepezil, fentanyl, meperydyna, metadon, metoprolol, tramadol, cyklosporyna, estogeny, insulina i inne.11
• Nie należy przyjmować ekstraktu z miłorzębu razem z lekami, które mogą zwiększać ryzyko napadów drgawkowych, jak anestetyki, leki antyarytmiczne, antybiotyki (penicylina, cefalosporyna), antydepresanty, leki przeciwhistaminowe, immunosupresanty (cyklosporyna), narkotyki, stymulanty (metylfenidat), teofilina i inne.11

Przeciwwskazania

Nie należy stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować podczas ciąży i laktacji. 

Sposób przechowywania

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

BADANIA NAUKOWE

1. Dowód skuteczności specjalnego ekstraktu Ginkgo biloba EGB 761 u pacjentów ambulatoryjnych cierpiących na łagodną lub umiarkowaną demencję zwyrodnieniową typu alzheimerowskiego lub otępienia wielozawałowego.

Skuteczność specjalnego ekstraktu Ginkgo biloba EGb 761 u pacjentów ambulatoryjnych ze starczą pierwotną degeneracyjną demencją typu Alzheimera (DAT) i otępieniem wielozawałowym (MID) według DSM-III-R analizowano w prospektywnym, randomizowanym, z podwójną ślepą próbą i kontrolą placebo badaniu. Włączono 216 pacjentów w randomizowanym 24-tygodniowym okresie leczenia. Otrzymywały one dzienną dawkę doustną 240 mg EGb 761 lub placebo. Zgodnie z zalecanym wielowymiarowym podejściem do oceny wybrano trzy podstawowe zmienne: globalne wrażenia kliniczne (CGI poz. 2) do oceny psychopatologicznej, Syndrom-Kurztest (SKT) do oceny uwagi i pamięci pacjenta oraz Nürnberger. Alters-Beobachtungsskala (NAB) do behawioralnej oceny czynności życia codziennego. Skuteczność kliniczną oceniano za pomocą analizy odpowiadającej, przy czym odpowiedź terapeutyczną zdefiniowano jako odpowiedź w co najmniej dwóch z trzech podstawowych zmiennych. Dane ze 156 pacjentów, którzy ukończyli badanie zgodnie z protokołem, zostały uwzględnione w potwierdzającej analizie ważnych przypadków. Częstotliwość odpowiedzi na leczenie w dwóch grupach różniła się istotnie na korzyść EGb 761, z p <0,005 w dokładnym teście Fishera. Analiza 205 pacjentów wykazała podobne wyniki skuteczności. W ten sposób potwierdzono kliniczną skuteczność specjalnego ekstraktu Ginkgo biloba EGb 761 w otępieniu typu Alzheimera i otępieniu wielozawałowym. Stwierdzono, że badany lek jest dobrze tolerowany.

2. Badanie z podwójną ślepą próbą i kontrolą placebo z użyciem preparatu tanakan w leczeniu idiopatycznego upośledzenia poznawczego u osób w podeszłym wieku.

54 pacjentów w podeszłym wieku, mieszkających w domu, ukończyło trwające 3 miesiące randomizowane badanie z podwójną ślepą próbą i kontrola placebo wpływu preparatu Tanakan zarówno na sprawność poznawczą, jak i na jakość życia. Pacjenci zostali włączeni do badania, jeśli wykazywali łagodne oznaki upośledzenia funkcji codziennych w Skali Oceny Geriatrycznej Crichton. Wydajność poznawczą mierzono przed i w miesięcznych odstępach czasu podczas badania, stosując serię testów zdolności umysłowych 
obejmujących zarówno zadania skomputeryzowane, jak i papierowe. Jakość życia oceniano za pomocą behawioralnego kwestionariusza, który był podawany przed i po badaniu. Poszczególne analizy testów kognitywnych wykazały pewną przewagę Tanakanu nad placebo, ale gdy wyniki dokładności z wszystkich ośmiu testów połączono przy użyciu dwóch różnych technik, chociaż obie grupy poprawiły się z czasem, poprawa z Tanakanem w 12 tygodniu była znacznie większa niż w przypadku placebo. . Nie wykryto żadnych oznak polepszenia w porównaniu z placebo, gdy pomiar czasu reakcji połączono za pomocą tych technik, podczas gdy w czwartym tygodniu grupa tanakanowa była znacznie szybsza niż na początku badania i przewyższała placebo podczas całego badania. Poprawie sprawności umysłowej towarzyszył znaczny wzrost zainteresowania codziennymi czynnościami i sugeruje, że lek może być pomocny w leczeniu wczesnych stadiów pierwotnej degeneracyjnej demencji.

3. Leczenie dolegliwości związanych z wiekiem za pomocą ekstraktu z Ginkgo biloba: randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo.

Coraz większa liczba osób ulega zaburzeniom poznawczym związanym z wiekiem z powodu proporcjonalnego wzrostu starzenia się populacji. W związku z tym rośnie zainteresowanie substancjami wzmacniającymi funkcje poznawcze. Skuteczność ekstraktu alkoholowo-wodnego z Ginkgo biloba u osób w podeszłym wieku z dolegliwościami związanymi z pamięcią minotorowano w randomizowanym, z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo badaniu, stosując parametry subiektywne i obiektywne. 241 
niezinstytucjonalizowanych pacjentów w wieku 55-86 lat losowo przydzielono do grupy otrzymującej ekstrakt z alkoholu / wody Ginkgo biloba w wysokiej dawce (HD), małej dawce (LD) lub placebo (PL) przez 24 tygodnie. Pacjentów oceniano za pomocą testu psychometrycznego w następującej kolejności: wydany test kontroli psychicznej (EMCT) mierzący koncentrację i uwagę, test retencji wzrokowej Bentona - poprawiony (mierzy krótkotrwałą pamięć wzrokową), test Rey część 1 (mierzy pamięć krótkotrwałą i 
uczenie się krzywa), Beck Depressive Inventory (BDI) mierzący obecność i dotkliwość depresji w celu wykluczenia pacjentów z depresją i Rey Test część 2 (mierzy pamięć długoterminową: rozpoznawanie). Ponadto mierzono subiektywną percepcję pamięci i koncentracji. 197 pacjentów ukończyło badanie (średnia ocena MMSE: 26,29). W subiektywnym teście obserwowano EMCT, Rey 1 i Rey 2 bez znaczących różnic w poprawie czasu pomiędzy grupami. W teście bentonowym wzrost o 18%, 26% i 11% (wyrażony jako 
procent wyjściowych wyników) zaobserwowano odpowiednio w HD, LD i PL (MANOVA, p = 0,0076). Nie zaobserwowano istotnej korelacji pomiędzy subiektywnym postrzeganiem stopnia nasilenia dolegliwości związanych z pamięcią a obiektywnymi wynikami testu. Nie obserwowano różnic w liczbie działań niepożądanych (żołądkowo-jelitowych) pomiędzy grupami placebo i verum. Wyniki te wskazują, że stosowanie ekstraktów z miłorzębu u osób w podeszłym wieku z upośledzeniem funkcji poznawczych może być obiecujące. Zalecane są dalsze badania z wykorzystaniem zarówno subiektywnych, jak i obiektywnych pomiarów.

4. Wpływ zachodniej medycyny na terapię wspomaganą przez Ginkgo biloba na naczyniowo-poznawcze upośledzenie bez demencji.

Łącznie 80 pacjentów z VCIND (naczyniowo-poznawcze upośledzenie bez demencji) podzielono losowo na dwie grupy: konwencjonalną grupę leczenia (grupa kontrolna) i grupę leczenia skojarzonego. Tradycyjnej grupie leczonej podawano konwencjonalne leczenie przeciw agregacji płytek. W tej grupie 75 mg aspiryny podawano trzy razy dziennie przez 3 miesiące. Podczas gdy w grupie leczenia skojarzonego, 19,2 mg GBT podawano trzy razy dziennie przez 3 miesiące w połączeniu z konwencjonalnym leczeniem (leki przeciw agregacji płytek). Montrealska ocena poznawcza (MoCA) i przezczaszkowy doppler (TCD) zostały wykorzystane do obserwacji zmian zdolności poznawczych i przepływu krwi w mózgu u pacjentów z VCIND przed i po leczeniu w obu grupach. Następnie analizowano dane kliniczne, aby porównać skuteczność w dwóch grupach. Po 3-miesięcznym leczeniu w grupie leczenia skojarzonego wyniki zdolności wykonawczych, uwagi, abstynencji, opóźnionej pamięci, orientacji w MoCA były istotnie większe w porównaniu z wynikami uzyskanymi przed leczeniem oraz w grupie kontrolnej po leczeniu. Poza tym prędkość przepływu krwi przedniej tętnicy mózgowej znacznie wzrosła niż przed leczeniem, a także w grupie kontrolnej po leczeniu. GBT może poprawić skuteczność terapeutyczną, a także polepszyć zdolności poznawcze i dostarczanie mózgowego przepływu krwi pacjentom z VCIND.

5. Ekstrakt z Ginkgo biloba EGB 761® w otępieniu z cechami neuropsychiatrycznymi: randomizowane, z kontrolą placebo badanie w celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa dobowej dawki 240 mg.

Przeprowadzono wieloośrodkowe 24-tygodniowe badanie z podwójną ślepą próbą, randomizowane i kontrolą placebo z 410 pacjentami ambulatoryjnymi w celu wykazania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu Ginkgo biloba w ilości 240 mg raz na dobę EGb 761 (®) u pacjentów z łagodną do umiarkowanej demencją (choroba 
Alzheimera lub otępienie naczyniowe) związanej z objawami neuropsychiatrycznymi. Pacjenci uzyskali od 9 do 23 punktów na baterii poznawczej SKT, co najmniej 6 w inwentarzu neuropsychiatrycznym (NPI), z co najmniej jedną z czterech kluczowych pozycji ocenionych na co najmniej 4. Pierwszorzędowymi wynikami były zmiany od punktu 
wyjściowego do 24 tygodnia w SKT i NPI całkowite wyniki. Kliniczne globalne wrażenie zmiany ADCS (ADCS-CGIC), test fluencji słownej, międzynarodowa skala dziennej aktywności (ADL-IS), skala jakości DEMQOL-Proxy i 11-punktowa skala dla szumów usznych i zawrotów głowy były drugorzędnymi miernikami rezultatu. Pacjenci leczeni EGb 761 (®) (n = 200) poprawili się o 2,2 ± 3,5 punktu (średnia ± sd) w skali całkowitej SKT, podczas gdy osoby przyjmujące placebo (n = 202) zmieniły się tylko nieznacznie o 0,3 ± 3,7 punktu. Wynik kompozytowy NPI poprawił się o 4,6 ± 7,1 w grupie leczonej EGb 761 (®) i o 2,1 ± 6,5 w grupie placebo. Zarówno porównania placebo 
z lekiem były istotne przy p <0,001. Pacjenci leczeni EGb 761 (®) również wykazywali korzystniejszy przebieg większości drugorzędnych zmiennych skuteczności. Podsumowując, leczenie EGb 761 (®) w dawce 240 mg raz na dobę było bezpieczne i spowodowało istotne i klinicznie istotne polepszenie w zakresie poznania, psychopatologii, pomiarów czynnościowych i jakości życia pacjentów i opiekunów.

6. Skuteczność i tolerancja preparatu ekstraktu z Ginkgo biloba EGb 761® w chorobie Alzheimera i otępieniu naczyniowym: wynik randomizowanego kontrolowanego badania.

Przeprowadzono 24-tygodniową randomizowaną, kontrolowaną próbę w celu oceny skuteczności 240 mg raz dziennie preparatu ekstraktu Ginkgo biloba EGb 761® u 404 pacjentów w wieku ≥ 50 lat z rozpoznaniem łagodnej do umiarkowanej demencji (SKT 9-23), choroby Alzheimera ( AD) lub otępieniem naczyniowym (VaD), z cechami 
neuropsychiatrycznymi (całkowity wynik NPI ≥ 5).Przeprowadzono oddzielne analizy dla podgrup diagnostycznych (prawdopodobny lub możliwy AD, VaD). 333 pacjentów zdiagnozowano AD i 71 z VaD. Leczenie EGb 761® było lepsze niż placebo w odniesieniu do całkowitego wyniku SKT (różnice między lekiem a placebo: 1,7 dla AD, p <0,001 i 1,4 dla VaD, p <0,05) i całkowity wynik NPI (różnice między lekiem a placebo: 3,1 dla AD, p <0,001 i 3,2 dla VaD, p <0,05). Istotne różnice między lekiem a placebo stwierdzono w przypadku większości drugorzędowych zmiennych wynikowych bez istotnych różnic między podgrupami AD i VaD. Szybkość zdarzeń niepożądanych w grupach EGb 761® i placebo była zasadniczo podobna. EGb 761® poprawiło funkcjonowanie poznawcze, objawy neuropsychiatryczne i zdolności funkcjonalne w obu rodzajach demencji.

7. Ekstrakt z Ginkgo biloba EGB 761, donepezil lub oba łączone w leczeniu choroby Alzheimera z cechami neuropsychiatrycznymi: randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą.

To randomizowana badanie z podwójną ślepą próbą zostało podjęte w celu porównania efektów leczenia i tolerancji EGb 761 (R), donepezilu i leczenia skojarzonego u pacjentów z AD i cechami neuropsychiatrycznymi. Włączono 96 pacjentów ambulatoryjnych, w wieku 50 lat lub powyżej, którzy spełnili kryteria NINCDS / ADRDA 
prawdopodobnej AD. Uzyskali co najmniej pięć punktów w 12-elementowej inwentaryzacji neuropsychiatrycznej (NPI). EGB 761 (R) (240 mg na dzień), donepezil (początkowo 5 mg, po 4 tygodniach 10 mg na dzień) lub EGB 761 (R) i donepezil w połączeniu (te same dawki) podawano przez 22 tygodnie. Zmiany od punktu wyjściowego do 22 tygodnia oraz wskaźniki odpowiedzi były podobne we wszystkich trzech grupach leczenia w odniesieniu do wszystkich miar wyniku (SKT, NPI, całkowity wynik i aktywność dzienna skali Gottfriesa-Bråne-Steena, Hamilton Skala oceny depresji, CDT i testu fluencji słownej). Wyraźna tendencja na korzyść leczenia skojarzonego wymaga dalszej kontroli. W porównaniu do monoterapii donepezilem częstość występowania zdarzeń niepożądanych była mniejsza w przypadku leczenia EGB 761 (R), a nawet w leczeniu skojarzonym. Wyniki badań pozwoliły opracować trzy hipotezy, które trzeba będzie udowodnić w dalszych badaniach: (1) nie ma znaczącej różnicy w skuteczności między EGB 761 (R) i donepezilem, (2) terapia skojarzona będzie lepsza niż monoterapia - leczenie jedną z dwóch substancji i (3) występuje mniej skutków ubocznych w terapii skojarzonej niż w monoterapii donepezilem.

8. Badanie skuteczności ekstraktu Ginkgo biloba EGb761 na neuropsychologiczne funkcjonowanie kognitywnie starszych dorosłych.

W niewielu badaniach oceniano skuteczność ekstraktu z miłorzębu dwuklapowego w celu poprawy zdolności poznawczych u osób, u których nie występowała istotna dysfunkcja neurokognitywna. Celem tych badań było zbadanie względnie krótkookresowej (tj. 6-tygodniowej) skuteczności ekstraktu z Ginkgo biloba EGB 761 na poznawcze funkcjonowanie osób nie mających problemów z funckcjami kognitywnymi w wieku powyżej 55 lat za pomocą zróżnicowanej baterii testów i środków neuropsychologicznych. Spośród 48 uczestników w wieku od 55 do 86 lat, którzy początkowo zapisali się do tego badania, 21 mężczyzn i 19 kobiet pomyślnie ukończyło protokół badania i dostarczyło ważne zbiory danych. Wykorzystano 6-tygodniowe badanie z kontrolą placebo i podwójnie ślepą próbą. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grupy kontrolnej Ginkgo biloba EGB 761 (180 mg / d) lub grupy kontrolnej otrzymującej placebo. Aby ocenić funkcjonowanie poznawcze i behawioralne uczestników, serię testów neuropsychologicznych podano im przed rozpoczęciem leczenia ekstraktem z Ginkgo biloba / placebo (tj. Przed rozpoczęciem leczenia) i ponownie, tuż przed zakończeniem reżimu leczenia (tj. po 6 tygodniach). Uczestnicy, którzy otrzymywali 180 mg ekstraktu Ginkgo biloba EGB 761 codziennie przez 6 tygodni, wykazywali znacznie większą poprawę w zadaniu oceniającym szybkość zdolności przetwarzania (tj. Stroop Color i zadanie oznaczania kolorem Word Test) pod koniec leczenia w porównaniu do uczestników, którzy otrzymane placebo. Tendencje sprzyjające poprawie wyników w grupie Ginkgo biloba zostały również zademonstrowane w trzech z czterech pozostałych zadań, które obejmowały czasową szybkość elementu przetwarzania, mimo że nie osiągnęły one istotności statystycznej. Ponadto stwierdzono istotną zależność pomiędzy rodzajem leczenia (ekstrakt z Ginkgo biloba lub placebo) a ocenami uczestników ich ogólnych umiejętności zapamiętywania. Konkretnie, większa liczba uczestników grupy ekstraktów z Ginkgo biloba oceniła swoje ogólne zdolności do zapamiętania pod koniec leczenia jako "ulepszone" w porównaniu z grupą placebo. W przeciwieństwie do tego, nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy grupami Ginkgo biloba i grupami placebo po zakończeniu leczenia na podstawie którejkolwiek z czterech miar pamięci obiektywnej. Podsumowując, wyniki standardowej oceny neuropsychologicznej i subiektywnego kwestionariusza samoopisowego sugerują, że względnie krótkoterminowe (tj. 6 tygodni) wykorzystanie ekstraktu Ginkgo biloba EGb 761 może okazać się skuteczne we wzmacnianiu pewnych neurokognitywnych funkcji /procesów nie mających problemow poznwczych starszych osób.

9. Specyficzne efekty w kierunku pamięci ekstraktu Ginkgo biloba EGB 761 u zdrowych ochotników w średnim wieku.

Ostatnie badania wykazały, że ekstrakt z Ginkgo biloba EGb 761 (1) skutecznie poprawia wydajność u pacjentów z zaburzeniami poznawczymi (np. Demencją). Celem tego badania było zbadanie wpływu EGb 761 na pamięć i specyficzność tego wpływu na różne funkcje pamięci u zdrowych ochotników w średnim wieku. Łącznie 188 zdrowych osób w wieku 45-56 lat losowo przydzielono do grupy otrzymującej EGb 761 (240 mg raz na dobę) lub placebo przez 6 tygodni. Efektem pomiaru była zmiana wydajności pamięci w wymagającym standaryzowanym paradygmacie darmowej retorty (lista spotkań) i mniej wymagającym standaryzowanym teście rozpoznawczym (driving-route). Na podstawie wcześniejszych ustaleń przewidziano wyższość EGb 761 w testach wycofywania. Swoistość w skutkach została oceniona poprzez oddzielenie natychmiastowych od opozycyjnych i ilościowych a jakościowych środków odwoławczych.Po 6 tygodniach osoby którym podawano EGB 761 znacząco poprawiły się pod względem ilości wycofanych, tj. Liczby prawidłowo przywołanych spotkań (różnice lek-placebo: p = 0,038 dla natychmiastowego i p = 0,008 dla opóźnionego wycofania). Wpływ na jakościową skuteczność wycofywania (stosunek wartości fałszywych do poprawnych) był podobny (różnice między lekiem a placebo: p = 0,092 dla natychmiastowego i p = 0,010 dla opóźnionego wycofania). Żadna przewaga Ginkgo nie była widoczna w innym codziennym teście pamięciowym, który wymagał rozpoznania drogi prowadzenia pojazdu (różnice między lekiem a placebo: p> 0,10). Częstość występowania zdarzeń niepożądanych była niewielka i nie różniła się znacząco między grupami leczonymi. EGB 761 (240 mg raz dziennie) poprawia wolne przypominanie o spotkaniach u zdrowych ochotników w średnim wieku, co wymaga wysokich wymagań w zakresie samodzielnego pobierania wyuczonego materiału. Ta funkcja jest znana z tego, że jest wrażliwa na normalne starzenie się, to jest zmniejsza się u zdrowych osób w średnim wieku. Nie widać efektów w mniej wymagającym zadaniu pamięci operacyjnej, które nie korzysta z tej krytycznej funkcji. Wiąże się to z wcześniejszymi badaniami, które znalazły określone wzorce korzyści z EGB 761 w wymagających zadaniach poznawczych.

10. Bezpieczeństwo i skuteczność tradycyjnego ekstraktu roślinnego ze świeżego ekstraktu z Ginkgo biloba - wynik z badań klinicznych.

W medycynie chińskiej Ginkgo biloba jest stosowany do różnych wskazań. W obecnym badaniu badano bezpieczeństwo i skuteczność tradycyjnego świeżego ekstraktu roślinnego u pacjentów z łagodnym upośledzeniem funkcji poznawczych. 59 starszych pacjentów było leczonych przez 6 tygodni dwa razy dziennie kapsułką zawierającą 90 mg świeżego ekstraktu z roślin Ginkgo biloba. Pacjenci cierpieli na związane z wiekiem łagodne upośledzenie funkcji poznawczych typu niezwiązanego z chorobą Alzheimera, oceniane za pomocą wyniku DemTect i obecność objawów, takich jak zapominanie, problemy z pamięcią i trudności w koncentracji. Pod koniec okresu leczenia bezpieczeństwo oceniano przede wszystkim na podstawie występowania zdarzeń niepożądanych i skuteczności w teście DemTect, kwestionariuszu jakości życia SF-12 i zmianie objawów poznawczych, a także osądu badaczy i pacjentów.Podczas końcowej oceny wynik psychiczny SF-12 znacznie wzrósł z 48,3 +/- 10,1 do 51,3 +/- 7,9, podczas gdy wynik ciała SF-12 (44,5 +/- 9,2 do 45,3 +/- 8,1) i DemTect wynik (15,9 +/- 2,0 do 16,0 +/- 2,3) nie zmienił się znacząco. Około połowa wszystkich pacjentów doświadczyła poprawy w ich pamięci i zdolności koncentracji, a także zmniejszenia objawów zapominania. Większość badaczy i pacjentów uznało leczenie za skuteczne. Tabletki były bardzo dobrze tolerowane i jako leczenie zaburzeń funkcji poznawczych były dobrze akceptowane (90% przyjmowałoby je ponownie).

Literatura cytowana

1. Kanowski S, Herrmann WM, Stephan K, Wierich W, Hörr R. "Proof of efficacy of the ginkgo biloba special extract EGb 761 in outpatients suffering from mild to moderate primary degenerative dementia of the Alzheimer type or multi-infarct dementia." Pharmacopsychiatry. 1996 Mar;29(2):47-56.
2. K. Wesnes, D. Simmons, M. Rook,P. Simpson "A double‐blind placebo‐controlled trial of tanakan in the treatment of idiopathic cognitive impairment in the elderly" Human Psychopharmacology Volume2, Issue3 September 1987 Pages 159-169
3. Brautigam MR, Blommaert FA, Verleye G, Castermans J, Jansen Steur EN, Kleijnen J. "Treatment of age-related memory complaints with Ginkgo biloba extract: a randomized double blind placebo-controlled study." Phytomedicine. 1998 Dec;5(6):425-34.
4. Zhang SJ, Xue ZY. "Effect of Western medicine therapy assisted by Ginkgo biloba tablet on vascular cognitive impairment of none dementia." Asian Pac J Trop Med. 2012 Aug;5(8):661-4.
5. Herrschaft H, Nacu A, Likhachev S, Sholomov I, Hoerr R, Schlaefke S. "Ginkgo biloba extract EGb 761® in dementia with neuropsychiatric features: a randomised, placebo-controlled trial to confirm the efficacy and safety of a daily dose of 240 mg." J Psychiatr Res. 2012 Jun;46(6):716-23.
6. Ihl R, Tribanek M, Bachinskaya N; "Efficacy and tolerability of a once daily formulation of Ginkgo biloba extract EGb 761® in Alzheimer's disease and vascular dementia: results from a randomised controlled trial." Pharmacopsychiatry. 2012 Mar;45(2):41-6
7. Yancheva S, Ihl R, Nikolova G, Panayotov P, Schlaefke S, Hoerr R "Ginkgo biloba extract EGb 761(R), donepezil or both combined in the treatment of Alzheimer's disease with neuropsychiatric features: a randomised, double-blind, exploratory trial." Aging Ment Health. 2009 Mar;13(2):183-90.
8. Mix JA, Crews WD Jr."An examination of the efficacy of Ginkgo biloba extract EGb761 on the neuropsychologic functioning of cognitively intact older adults." J Altern Complement Med. 2000 Jun;6(3):219-29.
9. Kaschel R "Specific memory effects of Ginkgo biloba extract EGb 761 in middle-aged healthy volunteers." Phytomedicine. 2011 Nov 15;18(14):1202-7.
10. Bäurle P, Suter A, Wormstall H."Safety and effectiveness of a traditional ginkgo fresh plant extract - results from a clinical trial." Forsch Komplementmed. 2009 Jun;16(3):156-61.
11. Blumenthal, M. in The ABC Clinical Guide to Herbs (eds. Goldberg, A., Kunz, T. & Dinda, K.) 185–200 (American Botanical Council, 2003).
12. Bazan, N. G., Tu, B. & Rodriguez de Turco, E. B. What synaptic lipid signaling tells us about seizure-induced damage and epileptogenesis. Prog. Brain Res. 135, 175–185 (2002).
13. Lindsberg, P. J., Hallenbeck, J. M. & Feuerstein, G. Platelet-activating factor in stroke and brain injury. Ann. Neurol. 30, 117–129 (1991).
14. Watanabe, C. M. et al. The in vivo neuromodulatory effects of the herbal medicine ginkgo biloba. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 98, 6577–6580 (2001).
15. Sloley, B. D. et al. Identification of kaempferol as a monoamine oxidase inhibitor and potential Neuroprotectant in extracts of Ginkgo biloba leaves. J. Pharm. Pharmacol. 52, 451–459 (2000).
16. Laws, K. R., Sweetnam, H. & Kondel, T. K. Is Ginkgo biloba a cognitive enhancer in healthy individuals? A meta-analysis. Hum. Psychopharmacol Clin Exp 27, 527–33 (2012).
17. White, H. L., Scates, P. W. & Cooper, B. R. Extracts of Ginkgo biloba leaves inhibit monoamine oxidase. Life Sci. 58, 1315–1321 (1996).
18. Yoshitake, T., Yoshitake, S. & Kehr, J. The Ginkgo biloba extract EGb 761(R) and its main constituent flavonoids and ginkgolides increase extracellular dopamine levels in the rat prefrontal cortex. Br. J. Pharmacol. 159, 659–668 (2010).
19. Kehr, J. et al. Ginkgo biloba leaf extract (EGb 761®) and its specific acylated flavonol constituents increase dopamine and acetylcholine levels in the rat medial prefrontal cortex: possible implications for the cognitive enhancing properties of EGb 761®. Int. Psychogeriatrics 24, S25–S34 (2012).
20. Das, A. et al. A comparative study in rodents of standardized extracts of Bacopa monniera and Ginkgo biloba - Anticholinesterase and cognitive enhancing activities. Pharmacol. Biochem. Behav. 73, 893–900 (2002).
21. WebMD. Gingko. at <http://www.webmd.com/>
22. Kennedy, D. O., Haskell, C. F., Mauri, P. L. & Scholey, a. B. Acute cognitive effects of standardised Ginkgo biloba extract complexed with phosphatidylserine. Hum. Psychopharmacol. 22, 199–210 (2007).

Ocena 
5

Działa

Stosuje także na żylaki

Napisz opinię !

Na górę
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Wstecz
Konto
Zamknij