Informujemy, iż nasz sklep używa plików cookie. Korzystając z niego, akceptują Państwo regulamin.

Noopept Neurofluid 30ml

39,90 zł
Netto
 • jest modyfikowanym dipeptydem
 • wykazuje 1000-krotnie większą aktywność niż piracetam
 • stanowi substrat dla endogennej cykloproliloglicyny

Ocena :  

34 opinii

Noopept Neurofluid 30ml

Noopept neurofluid co to?

Noopept Neurofluid to substancja z grupy nootropów po raz pierwszy zsyntetyzowana w Rosji w latach '90 ubiegłego wieku. Działa na receptory AMPA i NMDA, charakteryzuje się również powinowactwem do receptorów cholinergicznych. Badania na zwierzętach sugerują również, że Noopept może prowadzić do wydzielania w rejonie hipokampa substancji NGF i BDNF – nazywanych czynnikami wzrostu neuronów związanych z procesami neurogenezy.

Nazwa IUPAC: 1-(fenyloacetylo)-L-prolinian etylu

Synonimy: GVS-111, Ester etylowy N-fenyloacetylo-L-proliloglicyny

Nr CAS: 157115-85-0

Roztwór mianowany (10 mg/0.5ml). Buteleczka wyposażona w zakraplacz (0,5 ml). Pojemność - 600mg/30 ml. Receptura zastrzeżona.

Produkt nie do spożycia przez ludzi.

Żródła

Noopept Neurofluid często jest zaliczany do klasy racetamów aczkolwiek jest to technicznie niemożliwe, gdyż nie zawiera w swej budowie cząsteczki 2-okso-pirolidyny. Przy projektowaniu jego cząsteczki inspirowano się endogennym neuropeptydem - cykloproliloglicyną. Powszechnie uważa się, że jest 1000-krotnie silniejszy od piracetamu (informacja z abstraktu niemieckiego pisma naukowego), jednakże można znaleźć też informacje że jego aktywność jest bardziej zmienna i mieści się w przedziale 200 a 50000 w przypadku porównania jego cząsteczki oraz piracetamu w przeliczeniu dawka na dawkę. Pod kątem strukturalnym Noopept jest dipeptydowym koniugatem piracetamu.

Noopept Neurofluid to rozpuszczalna w wodzie struktura dipeptydowa zawierająca w swojej budowie prolinę (aczkolwiek sama nie jest wykrywana w surowicy nawet przy wysokich stężeniach podanych dożylnie). Zwiększa stężenia endogennej cykloproliloglicyny będąc jednocześnie dla niej prolekiem.

Absorpcja i serum

Mimo że większość dowodów na zwierzętach używa zastrzyków jako metody podawania, wydaje się, że Noopept Neurofluid wykazuje aktywność biologiczną po podaniu doustnym. Może przekraczać przewód żołądkowo-jelitowy u szczurów po podaniu doustnym w dawce 50 mg /kg, gdy jego Tmax wynosi 0,166 godziny (7 minut) i osiąga Cmax 0,82mcg/ml w surowicy; autorzy zauważyli, że stężenia w surowicy i kinetyka wydalania 50 mg/kg doustnego Noopeptu rywalizują z zastrzykami 5 mg/kg.

Patrząc na stężenia w mózgu, Cmax 50 mg/kg u szczurów po przyjęciu doustnym (ludzki odpowiednik 8 mg/kg) osiąga wartość 1,289mcg/ml przy Tmax 0,115 godziny (7 minut); z powodu braku różnicy między stężeniami surowicy i nerwach uważa się, że Noopept Neurofluid może łatwo przekroczyć barierę krew-mózg.

Okres półtrwania wynosi około 16 minut u szczurów, chociaż badanie to jest ograniczone, ponieważ nie oceniano stężenia w surowicy obecnie uważanej bioaktywnej cykloprolyloglicyny; uważa się, że metabolity są istotne, ponieważ Noopept Neurofluid nie jest wykrywalny w surowicy 25 minut po przyjęciu doustnym, jdnak zaobserwowano wpływ na funkcję fal mózgowych przez ponad 70 minut (po wstrzyknięciach, które mają podobną kinetykę wydalania). Ponadto wydaje się, że występują różnice międzygatunkowe u szczurów o szybszym metabolizmie w surowicy w porównaniu do ludzi.

Metabolizm

Główny metabolit wydaje się strukturalnie podobny do endogennego neurodipeptydu znanego jako cykloproliloglicyna (Prolina i glicyna w konfiguracji cyklicznej). Noopept per se nie jest wykrywalny w surowicy, ponieważ ulega szybkiemu metabolizmowi w ciągu 25 minut po doustnym przyjęciu. Dodatkowo sama cykloproliloglicyna ma potencjał nootropowy, chociaż w mniejszym stopniu niż Noopept Neurofluid.

W warunkach in vitro konwersja Noopeptu do cykloproliloglicyny (która wzrosła 2,4-krotnie w tkance nerwowej po wstrzyknięciu 5 mg/kg, z 2,8 nmola/g do 6,7 nmoli/g mokrej masy mózgu) wydawała się występować również w odcinkach nerwowych, które według autorów były wynikiem deacetylacji do kwasu fenylooctowego i spontanicznej rekonfiguracji do cykloproliloglicyny; nie zostało to wyraźnie wykazane w tym badaniu i nie wykryto żadnego kwasu fenylooctowego w surowicy.

Jednak w jednym badaniu stwierdzono, że podczas iniekcji i doustnego przyjmowania Noopeptu (odpowiednio 0,5 mg/kg i 10 mg /kg) Noopept Neurofluid był w stanie nadać efekt antyamnezyjny, który wydaje się narastać ponad subchronicznym obciążeniem przez 9 dni, aczkolwiek iniekcje cykloproliloglicyny nie wykazywały efektu narastania.

Mechanizm

Zauważono, że Piracetam i Noopept Neurofluid wykazują podobne wzorce EEG. Ponadto stwierdzono, że Noopept (0,2 mg/kg) zwiększa aktywność funkcji fal alfa we wszystkich badanych regionach mózgu (dane dot. szczurów) podobnie do piracetamu (400 mg/kg), podczas gdy w prawej korze i hipokampie odnotowano wzrost beta 1 oraz spadek funkcji delta. Podczas gdy działanie zostało zniesione za pomocą antagonisty NMDA, kwasu 3-(2-karboksypiperazyn-4-ylo)propylo-1-fosfonowego (CPP) dla Piracetamu, były atenuowane dla Noopeptu w tym samym stężeniu CPP (0.1nM; zdolne do zniesienia działania Noopeptu) i chroniczne iniekcje Noopeptu wydawały się być związane ze zwiększoną funkcją beta rozprzestrzeniając się na cały mózg. Inne badanie oceniające porównawczą siłę działania Piracetamu i Noopeptu wykazało, że u zwierząt poddanych amnezji w wyniku wstrząsu elektrycznego więcej osobników doświadczyło poprawy poznawczej skutek działania Noopeptu przy doustnej dawce 10 mg/kg (70% w przypadku ostrej dawki, 90% z dziewięcioma dniami dawkowanie) niż 200 mg/kg piracetamu (odpowiednio 53% i 57%).

Porównawczo, po iniekcji Piracetam powodował szybsze, ale krótsze efekty (w ciągu 10 minut i trwające do 40 minut) w stosunku do Noopeptu (aktywny po 30. minutach, nadal aktywny po 70. minutach).

Pamięć i funkcje kognitywne

Pojedyncze dawki noopeptu w dawce 0,5 mg/kg (jak również 28 dni długotrwałego podawania w tej samej dawce) odnotowały wzrost zarówno stężenia mRNA NGF, jak i BDNF w hipokampie szczura, z większym względnym wzrostem NGF i bez rozwijania się tolerancji przez 28 dni. Autorzy postawili hipotezę, że wzrost tych czynników (czynników neurotrofinowych) jest związany z przewlekłą poprawą pamięci związaną z Noopeptem, ponieważ niektóre próby odnotowały większą poprawę po przewlekłym dawkowaniu (szczury i ludzie), podczas gdy neurotrofiny są związane z długoterminowym wzmocnieniem pamięci.

Dodatkowo, zauważono, że Noopept (in vitro) wydaje się wykazywać efekt "uczulenia na cholinę" oraz ​​w zakresie stężenia 10pM-1μM lub 10-6 do 10-11 M pobudzał reakcje na mikroiontoforetyczne dostarczanie acetylocholiny do neuronu.
W jednym z badań odnotowano zależne od gatunku (myszy BALB / c (C57BL / 6J i DBA / 2J nie uległy uszkodzeniu) poprawę w pamięci długoterminowej, a w teście zdolności ekstrapolacji w kierunku bodźca uzyskano korzyści związane z Noopeptem zarówno w szczepach C57BL / 6J, jak i BALB / c, przy braku działania u myszy DBA / 2J. Myszy DBA są znane z deficytu cholinergicznego, jak również ze zmian w tworzeniu i funkcjonowaniu hipokampa.

Odnotowano, że maksymalny wpływ na uczenie się szczurów, które w innym przypadku były zdrowe, występuje 1 godzinę przed rozpoczęciem nauki. Ten schemat czasowy został odnotowany w zastosowaniu do zastrzyków. W co najmniej jednym badaniu zauważono, że ostre podawanie Noopeptu 24 godziny po zakończeniu procesu uczenia się nadal wiąże się z pewnym stopniem nasilenia pamięci u szczurów.

W badaniach oceniających odpowiedź na dawkę i przyjmowanie doustne, u szczurów, u których amnezja była indukowana przez terapię elektrowstrząsową, zauważono, że przyjmowanie doustne 0,5 mg/kg było związane ze spadkiem możliwości pamięciowych, jak 10 mg/kg, ale doustne przyjmowanie 1,2 mg/kg. kg i 30 mg/kg były bezskuteczne; wzór wydawał się bimodalny, a dwie skuteczne dawki u szczurów doustnie korelowały z szacowaną dawką dla ludzi równą 0,08 mg/kg i 1,6 mg/kg odpowiednio (przy 1,2 mg/kg korelując z 0,122 mg/kg).

0,01 mg/kg przy podaniu iniekcyjnym Noopeptu przez 21 dni u szczurów nie polepszało pamięci u szczurów zdrowych, ale wydawało się, że przywraca pamięć u szczurów poddanych wycięciu naczyń (usunięcie opuszki węchowej). Ten regenerujący wpływ na pamięć zaobserwowano u szczurów poddanych uszkodzeniom ściskania (model badania wstrząsu mózgu), w udarze i niedotlenieniu mózgu, stresie oksydacyjnym, iniekcji skopolaminowej (toksyna cholinergiczna) i przy użyciu środków antycholinergicznych, ekscytotoksyczności za pośrednictwem glutaminianu, zakrzepicą kory przedczołowej oraz obustronną lobektomią czołową. Efekty ochronne, przynajmniej na uszkodzenia oksydacyjne, odnotowano w stężeniach w zakresie nanomolowym (10nM), chociaż IC50 wydaje się być wyższy (1,27 mM).

W jednym badaniu na szczurach zauważono, że podobnie jak w przypadku piracetamu podawanie Noopeptu zdrowym szczurom (w wieku 8-20 dni) powoduje osłabienie tworzenia pamięci (deklaratywnej i proceduralnej) bez wpływu na lokomocję.

W ciągu 56 dni leczenia u osób z niewydolnością naczyń mózgowych Noopept w dawce 20 mg był skuteczniejszy niż 1200 mg Piracetamu w poprawie wyników globalnego MMSE i był skuteczny u osób z pourazową niewydolnością mózgu (piracetam był skuteczny tylko u osób z chorobą naczyń bez urazu).

Noopept Neurofluid dawkowanie

W badaniach stosowano dawki rzędu 10-30 mg jeden raz dziennie przez 56 dni.

Noopept Neurofluid skutki uboczne 

Podawanie królikom przez 6 miesięcy w dawkach rzędu 100mg na kg masy ciała nie wykazywało efektów toksycznych. Najczęściej spotykane u ludzi działania niepożądane to bóle głowy, zawroty głowy, senność i podwyższone ciśnienie krwi. Jeśli chodzi Noopept opinie na temat produktu są udostępniane przez osoby kupujące. Także o Noopept libido u osób przyjmujących.

Noopept Neurofluid a apteka

Jeśli zastanawiasz się: Noopept, gdzie kupić ten produkt? Noopept Neurofluid nie jest lekiem ani produktem leczniczym na terenie Polski więc nie znajdziesz go w aptece. Znajduje się w wolnym obrocie nie mając statusu suplementu diety.

Noopept Neurofluid a alkohol

Większe dawki noopeptu zwiększają tolerancję na alkohol. Użytkownicy zgłaszają również zmniejszone pragnienie picia alkoholu po jego zażyciu. Noopept Neurofluid ma również potencjał w łagodzeniu kaca.

Noopept Neurofluid a kawa

Większość użytkowników zgłasza synergistyczne działanie noopeptu i kofeiny w postaci zwiększonej energii oraz poprawy koncentracji uwagi.

Noopept Neurofluid dla dzieci

Noopept nie jest przeznaczony dla dzieci oraz osób, których mózgi są w fazie rozwoju.

Noopept Neurofluid a depresja

Większość informacji wskazuje na pozytywne działanie noopeptu w przypadku depresji.

Noopept sklep online

W Ekstrakty.com znajdziesz nie tylko Neurofluids, ale również wiele innych produktów. Suplementy diety, ekstrakty roślinne, nootropy sklep internetowy oferuje je w przystępnych cenach, więc każdy znajdzie to, co czego potrzebuje, aby zadbać kompleksowo o swoje ciało i umysł.

Badania naukowe

1. Aktywność przeciwamnezyjna

Eksperymenty przeprowadzone na szczurach z zakresu biernego unikania wykazały, że ester etylowy N-fenylo-acetylo-L-prolilo-glicyny po podaniu doustnym zachowywał aktywność przeciwamnezyjną uprzednio obserwowaną po podaniu pozajelitowym. Skuteczne dawki wynosiły 0,5-10mg/kg masy ciała. Doświadczenia na specjalnie opracowanym modelu aktywnego unikania (obszerny plan uczeniasię w pojedynczej sesji) pokazały, że GVS-111 stymulował uczenie się w pojedynczej sesji po jednorazowym podaniu, podczas gdy po wielokrotnym podaniu zwiększył liczbę zwierząt, których nauka zakończyła się sukcesem a które zawiodły przy wstępnym treningu. Pod tym względem GVS-111 zasadniczo różni się od głównego metabolitu - cykloproliloglicyny oraz piracetamu

2. Przywracanie pamięci i działanie neuroprotekcyjne

Miejscowa zakrzepica kory czołowej zidentyfikowana za pomocą kombinacji Róży bengalskiej - fotoczułego barwnika i skupionego, intensywnego oświetlenia kości czołowej, wykazała wyraźny deficyt w krokowym efekcie biernego unikania w modelu szczura bez współistniejących zaburzeń motorycznych. Ester etylowy N-fenyloacetylo-L-proliloglicyny (GVS-111) podawany dożylnie w dawce 0,5 mg/kg/dzień, po raz pierwszy 1 godzinę po uszkodzeniu niedokrwiennym, a następnie przez 9 dni po zabiegu, przy ostatnim podaniu 15 min przed testowaniem, osłabił deficyt. Leczenie znacznie zmniejszyło objętość obszaru zawału. Zatem wstrzyknięcie GVS-111 po niedokrwieniu wykazało zarówno właściwości poznawczo-przywracające jak i neuroprotekcyjne. Efekt przywracania funkcji poznawczych prawdopodobnie opiera się na wzroście plastyczności neuronalnej kory mózgowej i hipokampa. Jeśli chodzi o Noopept działanie neuroprotekcyjne GVS-111 łączy aktywność przeciwutleniającą ze zdolnością do tłumienia neurotoksyczności wywołanej przez glutaminian i blokowania bramkowanych napięciem kanałów jonowych. Związek łagodzi główne zmiany metaboliczne zaangażowane w patogenezę niedokrwienia mózgu.

3. Ekspresja NGF i BDNF

Badano wpływ preparatu dipeptydowego Noopept (ester etylowy N-fenyloacetylo-L-proliloglicyny, GVS-111) o właściwościach nootropowych i neuroprotekcyjnych na ekspresję mRNA dla czynników neurotropowych NGF i BDNF w hipokampie szczura. Ekspresję mRNA NGF i BDNF w korze mózgowej i hipokampie zbadano za pomocą analizy Northern blot. Biorąc pod uwagę fakt, że działanie farmakologiczne Noopeptu jest realizowane po leczeniu zarówno ostrym, jak i przewlekłym, badano wpływ pojedynczego i długotrwałego leczenia (28 dni) na ten środek. Ekspresja badanych czynników neurotropowych w korze mózgowej była poniżej kontroli po pojedynczym podaniu Noopept, podczas gdy przewlekłe podawanie powodowało nieznaczny wzrost ekspresji BDNF. W hipokampie ekspresja mRNA dla obu neurotrofin wzrosła po ostrym podaniu Noopeptu. Po przewlekłym leczeniu Noopeptem nie rozwinęła się tolerancja, ale nawet nasilono efekt neurotroficzny. Zmiany te prawdopodobnie odgrywają rolę w przywracaniu neuronów. Wykazano, że lek nootropowy zwiększa ekspresję czynników neurotroficznych w hipokampie. Wyniki są zgodne z hipotezą, że synteza neurotrofin w hipokampie determinuje funkcje poznawcze, szczególnie w procesie konsolidacji i odzyskiwania opóźnionej pamięci. Opublikowane dane wskazują, że niedobór czynnika neurotropowego w hipokampie obserwuje się nie tylko w zaawansowanej chorobie Alzheimera, ale także na etapie łagodnego upośledzenia funkcji poznawczych (stan przed chorobą). W świetle powyższego odkrycia te sugerują, że Noopept jest bardzo obiecujący w zapobieganiu rozwojowi choroby Alzheimera u pacjentów z łagodnym upośledzeniem funkcji poznawczych. Ponadto skuteczność terapeutyczną preparatu Noopept należy ocenić na wstępnym etapie choroby Alzheimera.

4. Zapobieganie deficytom pamięci

Aktywność przeciwamnezyjna Noopeptu była badana w trójdrożnym modelu warunkowej odpowiedzi biernego unikania, który umożliwia badanie przestrzennego składnika pamięci. Antagoniści cholinoceptorów obu typów (skopolamina i mekamylamina) zmniejszyły opóźnienie w wejściu i zmniejszyły prawdopodobieństwo wyboru bezpiecznego przedziału. Noopept znosił antyamnezyjne działanie antagonistów cholinoceptorów i polepszał preferencję przestrzenną.

5. Noopept w modelu choroby Alzherimera

Efekty działania nowego neuroprotekcyjnego dipeptydu zawierającego prolinę, noopeptu (ester etylowy GVS-111, N-fenyloacetylo-L-proliloglicyny) badano u myszy NMRI którym usunięto opuszkiwęchowe. Wcześniej wykazano, że u tych zwierząt rozwinęły się symptomy podobne do choroby Alzheimera (AD), w tym upośledzenie pamięci przestrzennej, regionalna degeneracja neuronalna i podwyższony poziom peptydów Abeta. W obecnym badaniu oceniano pamięć przestrzenną za pomocą labiryntu wodnego Morrisa i analizowano przeciwciała surowicy in vitro morfologicznie scharakteryzowanych struktur amyloidowych zarówno peptydu Abeta jak i lizozymu końskiego, jak również neurotroficznego czynnika glejowego S100b przez immunoenzymatyczny test enzymatyczny (ELISA). Noopept (podawany w dawce 0,01 mg / kg przez okres 21 dni i podczas kolejnych 5 dni treningu) przywrócił pamięć przestrzenną i zwiększył poziom przeciwciał w surowicy do oligomerów peptydu Abeta, ale nie do końskiego lizozymu amyloid lub białko S100b u zwierząt spekalizowanych. Pozytywny immunotropowy wpływ noopeptu na agregaty prepeptynowe peptydów Abeta był bardziej wyraźny w operacjach pozorowanych w porównaniu do osobników poddanych amputacji, które charakteryzowały się całkowitym zahamowaniem immunoreaktywności. Wzmocnienie odpowiedzi immunologicznej wobec prepeptyli peptydowych Abeta wywołanych przez noopept może tłumić neurotoksyczne konsekwencje fibrylacji amyloidu, a także być związane z polepszeniem pamięci przestrzennej u myszy po bulbektomii. Te działania noopeptu, w połączeniu z wcześniej opisanymi właściwościami neuroprotekcyjnymi i cholinomimetycznymi, sugerują, że ten dipeptyd może być przydatny do poprawy deficytów poznawczych indukowanych chorobami neurodegeneracyjnymi.

6. Wpływ na zaburzenia czynnościowe i metaboliczne przy niedotlenieniu mózgu

Przewlekłe niedokrwienie mózgu indukowano przez podwiązanie obu wspólnych tętnic szyjnych u szczurów Wistar, podzielonych przez wrażliwość na niedotlenienie na wysoce wrażliwe i mało wrażliwe. Noopept (preparat peptydowy), wstrzyknięty (0,5 mg / kg) w ciągu 7 dni po zamknięciu tętnic szyjnych, zmniejszył zaburzenia neurologiczne u szczurów z wysoką i niską wrażliwością na niedotlenienie i poprawił ich przeżycie w okresie po niedokrwieniu. Stwierdzenie znormalizowanego zachowania noopeptu zaburzonego niedokrwieniem mózgu (zgodnie z testami z otwartym polem i podwyższonym labiryntem), zapobiegło gromadzeniu się produktów LPO i hamowaniu układów antyoksydacyjnych w mózgu szczurów z wysoką i niską wrażliwością na niedotlenienie. W związku z tym noopept wykazywał działanie neuroprotekcyjne w niedokrwieniu mózgu.

7. Wpływ na pamięć przestrzenną

Wpływ nootropowego preparatu Noopept na uczenie się i pamięć długotrwałą badano za pomocą myszy BALB/c. Skopolamina (1 mg /kg) zaburzyła długotrwały ślad pamięci, natomiast Noopept (0,5 mg / kg) nie wywierał istotnego wpływu. Noopept całkowicie zapobiegał rozwojowi zaburzeń poznawczych wywołanych skopolaminą (blokada receptorów cholinergicznych muskarynowych). Wyniki potwierdziły obecność pozytywnych efektów cholinergicznych w przypadku analogu piracetamu - Noopeptu przy odzyskiwaniu wyuczonej umiejętności znajdowania zanurzonej platformy (pamięci przestrzennej). Można na tej podstawie wnioskować, że skuteczność tej substancji należy ocenić u pacjentów z chorobą Alzheimera.

Powyższe badania mają charakter typowo informacyjny oraz były wykonawane z udziałem róznych partii substancji, innych niż dostępny w ofercie sklepu. Dlatego tez nie można ich traktować jako wiarygodne źródło informacji na temat produktu dostępnego w naszej sprzedaży oraz sugestię co do jego spożywania. Informacje zawarte w opisach nie są zatwierdzone przez GIF, GIS oraz EFSA i nie mają na celu leczenia, diagnozowania lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Literatura cytowana

1. Synthesis and antiamnesic activity of a series of N-acylprolyl containing dipeptides.
2. Gudasheva TA, et al. Anxiolytic activity of endogenous nootropic dipeptide cycloprolylglycine in elevated plus-maze test. Bull Exp Biol Med. (2001)
3. Neznamov GG, Teleshova ES. Comparative studies of Noopept and piracetam in the treatment of patients with mild cognitive disorders in organic brain diseases of vascular and traumatic origin. Neurosci Behav Physiol. (2009)
4. Ostrovskaia RU, et al. The original novel nootropic and neuroprotective agent noopept. Eksp Klin Farmakol. (2002)
5. Jia X, et al. Neuroprotective and nootropic drug noopept rescues α-synuclein amyloid cytotoxicity. J Mol Biol. (2011)
6. Gudasheva TA, et al. The major metabolite of dipeptide piracetam analogue GVS-111 in rat brain and its similarity to endogenous neuropeptide cyclo-L-prolylglycine. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. (1997)
7. Boiko SS, et al. Pharmacokinetics of new nootropic acylprolyldipeptide and its penetration across the blood-brain barrier after oral administration. Bull Exp Biol Med. (2000)
8. Vorobyov V, et al. Effects of nootropics on the EEG in conscious rats and their modification by glutamatergic inhibitors. Brain Res Bull. (2011)
9. Ostrovskaya RU, et al. Proline-containing dipeptide GVS-111 retains nootropic activity after oral administration. Bull Exp Biol Med. (2001)
10. Ostrovskaya RU, et al. Memory restoring and neuroprotective effects of the proline-containing dipeptide, GVS-111, in a photochemical stroke model. Behav Pharmacol. (1999)
11. Ostrovskaya RU, et al. Noopept stimulates the expression of NGF and BDNF in rat hippocampus. Bull Exp Biol Med. (2008)
12. Radionova KS, Belnik AP, Ostrovskaya RU. Original nootropic drug noopept prevents memory deficit in rats with muscarinic and nicotinic receptor blockade. Bull Exp Biol Med. (2008)
13. Tyler WJ, et al. From acquisition to consolidation: on the role of brain-derived neurotrophic factor signaling in hippocampal-dependent learning. Learn Mem. (2002)
14. Bel'nik AP, Ostrovskaya RU, Poletaeva II. Genotype-dependent characteristics of behavior in mice in cognitive tests. The effects of Noopept. Neurosci Behav Physiol. (2009)
15. Upchurch M, Wehner JM. Inheritance of spatial learning ability in inbred mice: a classical genetic analysis. Behav Neurosci. (1989)
16. Passino E, et al. Genetic approach to variability of memory systems: analysis of place vs. response learning and fos-related expression in hippocampal and striatal areas of C57BL/6 and DBA/2 mice. Hippocampus. (2002)
17. Schwegler H, et al. Water-maze learning in the mouse correlates with variation in hippocampal morphology. Behav Genet. (1988)
18. Ostrovskaya RU, et al. The nootropic and neuroprotective proline-containing dipeptide noopept restores spatial memory and increases immunoreactivity to amyloid in an Alzheimer's disease model. J Psychopharmacol. (2007)
19. Romanova GA, et al. Antiamnesic effect of acyl-prolyl-containing dipeptide (GVS-111) in compression-induced damage to frontal cortex. Bull Exp Biol Med. (2000)
20. Antiamnesic effect of acyl-prolyl-containing dipeptide (GVS-111) in compression-induced damage to frontal cortex.
21. Andreeva NA, et al. Neuroprotective properties of nootropic dipeptide GVS-111 in in vitro oxygen-glucose deprivation, glutamate toxicity and oxidative stress. Bull Exp Biol Med. (2000)
22. Zarubina IV, Shabanov PD. Noopept reduces the postischemic functional and metabolic disorders in the brain of rats with different sensitivity to hypoxia. Bull Exp Biol Med. (2009)
23. Pelsman A, et al. GVS-111 prevents oxidative damage and apoptosis in normal and Down's syndrome human cortical neurons. Int J Dev Neurosci. (2003)
24. Belnik AP, Ostrovskaya RU, Poletaeva II. Dipeptide preparation Noopept prevents scopolamine-induced deficit of spatial memory in BALB/c mice. Bull Exp Biol Med. (2007)
25. Romanova GA, et al. Impairment of learning and memory after photothrombosis of the prefrontal cortex in rat brain: effects of Noopept. Bull Exp Biol Med. (2002)
26. Romanova GA, et al. Relationship between changes in rat behavior and integral biochemical indexes determined by laser correlation spectroscopy after photothrombosis of the prefrontal cortex. Bull Exp Biol Med. (2004)
27. Ostrovskaya RU, et al. The novel substituted acylproline-containing dipeptide, GVS-111, promotes the restoration of learning and memory impaired by bilateral frontal lobectomy in rats. Behav Pharmacol. (1997)
28. Trofimov SS, Voronina TA, Guzevatykh LS. Early postnatal effects of noopept and piracetam on declarative and procedural memory of adult male and female rats. Bull Exp Biol Med. (2005

DISCLAIMER

Ten produkt nie jest suplementem diety na terenie Polski. Informacje zawarte w opisach nie są zatwierdzone przez GIF, GIS oraz EFSA i nie mają na celu leczenia, diagnozowania lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Cytowane badania naukowe nie mogą być uważane za jednoznaczne z uwagi na ich ograniczony charakter i nie muszą ujawniać pełnego spektrum działania substancji.

Opinie klientów zawarte w kartach produktów nie są opiniami ekstrakty.comoraz nie mogą być uznawane za zalecenia do ich stosowania. Ekstrakty.com nie bierze odpowiedzialności za informacje w nich zawarte.

Zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą podczas stosowania nowego środka nootropowego. Obsługujemy tylko osoby pełnoletnie i nie bierzemy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie zakupionych produktów.

Dokładamy wszelkich starań by opis właściwości, działanie, dawkowanie, zastosowanie produktów oraz cena były wykonane możliwie rzetelnie i precyzyjnie. Nasz sklep to nie apteka, dzięki czemu masz prawo do zwrotu nieotwartego produktu bez podania przyczyny w ciągu 30 dni.

Ocena 
4

good

Dobry Noopept. Wazne!! Trzymac pod jezykiem (najlepiej 10-15 min) bo wchlania sie kilkakrotnie razy lepiej niz po polknieciu w zwiazku z czym wystarczy 10-15mg, a zeby uzyskac takie efekty po podaniu doustnym trzeba pewnie z 50mg albo wiecej (widzialem tabletki 100mg w innym sklepie). Ogolnie to bardziej sie oplaca Noopept w sprayu bo jest go wiecej no i wystarczy 4,5-7,5mg i wchodzi od razu, nie trzeba trzymac pod jezykiem.

Ocena 
1

Nic szczególnego

Miałem po tym tylko lekkie zawroty głowy i nic więcej. Smak paskudny.

Ocena 
5

Godne polecenia

Noopept wraz z 300mg Alpha GPC sprawił, że miałem o wiele lepsze skupienie, jak również pamięć. W porze popołudnowej drzemki zniwelował zmęczenie. Z łatwością przywoływałem słowa w rozmowie. Podsumowując, polęcam, jak na pierwsze spróbowanie. Radzę nootropy brać z źródłem choliny (cytykolina/CDP cholina, czy alpha GPC), aby uniknąć braku acetylocholiny.

 • 2 z 2 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

Subiektywna opinia

Przy odpowiednich zasobach choliny, robi robotę. Czuć działanie w tle, stwierdzam to jako osoba z adhd. Pod język na 2-3 minuty, warto też próbować różne dawki

 • 1 z 1 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

pytanie

lepiej połykać czy pod język?

Ocena 
5

Polecam studentoom

Pomagał mi przy 4 sesjach, pisaniu magisterki, wszystko zaliczone za pierwszym razem! Skupienie bez spiny :)

 • 3 z 3 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

Nie jest przeznaczony do sporzycia przez ludzi?

Dlaczego jest taki opis? Można to łykać czy nie?

 • 0 z 6 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

zakraplacz ma 1ml!!

Opis jest niedokładny. Zakraplacz ma pojemność nawet 1ml !!! Polecam kupić strzykawkę i odmierzać dokładnie. Wielki minus, przestaliście sprzedawać w proszku i teraz takie coś.. tracę zaufanie

 • 1 z 1 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
3

pierwsza butelka

ze względu na brak w magazynie ekstraktów ziołowych, skusiłem się zakup tego specyfiku. No cóż. Jestem po 2 dniu testowania. Pełną pipetę aplikuję pod język ok godziny 9. Po mocnym śniadaniu i kawie. - Pierwszego dnia odczucia były praktycznie niezauważalne. Efekt placebo zadziałał idealnie i wmówiłem sobie więcej niż faktycznie specyfik zdziałał. - Drugi dzień. Ten sam nawyk. Śniadanie, kawa, pipeta. Odczuwalne zamulenie i sraczka. Lubię takie eksperymenty dlatego nie skreślam tego specyfiku i test dokończę do minimum 2 tygodni użytkowania. Wtedy będę miał obiektywne spojrzenie na jego efektywność. Póki co ekstrakty roślinne versus noopept, 1:0.

 • 0 z 1 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

Anna

Jeśli chodzi o sklep to wszystko szybko sprawnie i polecam. Jeśli chodzi o produkt to zakraplacz jest tragiczny, nie trzyma substancji, po chwili zaczyna kapać, jest bardzo nieprecyzyjny, używam wit. D3 w płynie i tamte zakraplacze przy tych to bajka. Poza tym sam płyn jest "ostry" i podrażnia błonę śluzową w jamie ustnej w moim przypadku. Co do samego noopeptu ja poprawy żadnej nie wyczułam, stosowałam dłuższy czas wraz z alpha gpc i nic, ale wcześniej na mnie też racetamy nie działały, więc może taka moja uroda

 • 2 z 4 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

super sprawa :)

Działa :) miałem dystans do tego typu rzeczy ale jestem zadowlony ze sprobowałem :) dobrze sie mysli w pracy :) i jesli chodzi o dawkowanie :) to niecałe 0.5 ml dawki :) a dokładnie 10 kropel robi swoja robote :) polecam :)

 • 2 z 2 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

Cool

Parcel arrived in 7 days to Germany. Packed well and professional.

Ocena 
2

Miałem po tym zaniki pamięci

Po wzięciu tego specyfiku, przez moment czułem się jak naćpany. Zapominałem dosłownie o wszystkim. Ktoś mi mówił co mam zrobić, ja mówiłem ok ok, a zaraz o tym zapominałem. Raz zrobiłem sobie 3 herbaty pod rząd i przypomniałem sobie o nich dopiero gdy były zimne. Normalnie nie jestem taki roztrzepany, a po nooptepcie to była masakra. (brałem rok temu)

 • 1 z 4 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

Really good

I can really feel the effect of this form of noopept, good quality product.

Ocena 
5

Świetny produkt na Polskim rynku!

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony co do samego działania noopeptu w tej formię wchłania się on zupełnie inaczej,lepiej co w moim przypadku przekłada się na uzyskanie pożądanych efektów jak lepsza koncentracja ale unikalny efekt spokoju przy jednoczesnym przejrzystym myśleniu. Co ciekawe oryginał nawet aplikowany pod językowo tak na mnie nie działał. Brawo Allchemy.

 • 2 z 2 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

Zmiana smaku

Podoba mi sie zmiana smaku z mietowego, na cos ala guma balonowa. O wiele przyjemniejszy :) A produkt, super. To juz moja chyba 6 buteleczka, wraz z cholina dziala super :)

Ocena 
5

To się chwali

Na samym początku byłam dość sceptycznie nastawiona do kupna czegokolwiek w tym sklepie, zwłaszcza że nie oczekiwałam cudów, bo sama jakieśtam doświadczenie w branży chemicznej mam a tu miłe zaskoczenie. Sam noopept dobry w działaniu w połączeniu z choliną i ALCARem, poprawa koncentracji i przede wszystkim reakcji była widoczna po tygodniu regularnego stosowania(lekkie kopy, przebłyski takiego że tak to ujmę kryształowego umysłu pojawiały od razu ale zanikały po około 3 godzinach) dało się to zauważyć w czasie reakcji podczas jazdy motocyklem. Krzyżówki, sudoku, pisanie różnych rzeczy idzie po tym dużo lepiej. Po dwóch tygodniach stosowania przerwa tygodniowa i wszystko działało jak trzeba. Przyspieszył również metabolizm, ale pewnie to pewnie dzięki ALCARowi. Dolegliwości specjalnych brak, jedyne co pojawiło się na samym początku to lekkie szczypanie pod językiem ale przeszło momentalnie. Sam smak noopeptu w porządku, długo pozostaje przyjemny miętowy posmak. Inną sprawą jest wysyłka. No Panowie i Panie skradliście moje serducho próbką zapakowaną w eppendorfa, fajny pomysł i do tego funkcjonalny, dodatkowo szybkość w dostarczeniu przesyłki. Na pewno jeszcze coś zamówię.

 • 1 z 1 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

Polecam.

Przesyłka zgodnie z zamówieniem. Działanie OK.

Ocena 
5

Noopept Neurofluid

Noopept w tej formie faktycznie działa. Jednyny minus to faktycznie mało precyzyjny aplikator. Proponuję dołożyć podziałkę na pipecie i będzie gitarra.

 • 4 z 4 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

.

Wszystko dobrze. Paczka wysłana 11go, doszła 13go rano. Wbrew temu co pisali niżej smak jest do zniesienia, zostawia przyjemny zapach z ust, jak cukierki eukaliptusowe. Aplikacja też łatwa. Pobudzenie okej. Głowa po tym nie boli.

Ocena 
5

dawkowanie

jesli ktos ma problem z dawkowaniem neurofluidu to 15-16 kropelek z zakraplacza rowne jest 0,5 ml co odpowiada 10 mg , tak samo w nsi neurofluid

 • 9 z 9 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

Niestety

Poproszono mnie o ocenę produktu. Niestety nie mogę tego zrobić, ponieważ nie użyłam jeszcze tego produktu. Nie mam pojęcia, jak go stosować, a kiedy poprosilam o pomoc w tej kwestii nie otrzymalam jej. Leży sobie więc noopept i czeka. Jak doczekam się jakiegoś opisu dotyczącego stosowania, to wtedy wypróbuję i ocenię. Tymczasem 1. Nie dla produktu lecz dla dostawcy za brak konkretnych informacji na ten temat. Pozdrawiam.

 • 1 z 6 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

Skuteczny

Doskonale spełnia swoją role. Moim zdaniem efektywność uzależniona jest od równoległego przyjmowania choliny. Środek ten nie jest stymulantem, dlatego nie oczekujmy zmiany perspektywy. Działanie jest subtelne, ale odczuwalne i może, przy odrobinie wysiłku, prowadzić do zmiany jakości życia jeśli chodzi o kwestie intelektualne. W moim przypadku wpływa rownież pozytywnie na nastrój i ilość energii życiowej. Forma fluidu bardzo ułatwia aplikacje. Jedyna sugestia to to, ze miarka mogłaby być wyposażona w skale - ilość środka w pipetce zależy od siły i powierzchni nacisku i ilości naciśnięć.

 • 1 z 1 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

+

Preparat stosuję 2 razy dziennie po 0.5ml razem z dwuwinianem choliny w dawce po 1000mg. Efekty na 5 dzień suplementacji to przede wszystkim zniesienie barier społecznych (usunięcie na bok kompleksów), znaczna poprawa nastroju, ustabilizowanie emocji po wyniszczających maratonach na używkach. Pojawiła się też chęć do działania (takie spokojne pobudzenie), zacząłem w końcu słuchać ludzi i zwracać uwagę na to co się dzieje dookoła. Nie planuję zwiększać dawki ponieważ, efekty są naprawdę zadowalające, a nie minął jeszcze tydzień od kiedy zacząłem przyjmować preparat. Polecam.

 • 3 z 4 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

bardzo pozytywne zaskoczenie

Według mnie w działaniu przebija nawet oryginalny ruski noopept, nie wspominając już o podrabianych proszkach. W dodatku jeżeli buteleczka zawiera 600mg noopeptu, to wychodzi lepiej cenowo niż ruskie tabletki. Mały minus za wihajster do aplikowania - trudno nie upuścić kropli przed i po używaniu, ale za sam specyfik ode mnie 5/5. Myślę złożę tu jeszcze nie jedno zamówienie. Pozdrawiam cały zespół allchemy!

 • 1 z 1 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

smak?

Jak chcesz cos smacznego to proponuje lody waniliowe.Bądż facetem,to jest tylko kilka kropel,i smak jest ok.

Ocena 
2

Niedobry smak

Smak neurofluidu jest naprawdę niedobry i piecze po gardle. Testowałem również noopept w proszku i o wiele łatwiej go przyjmować.

 • 0 z 6 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

tolerancja

W opisie nie ma jednej ważnej kwesti.Otóż po przestudiowaniu longecity.com,po dłuższym używaniu pojawia sie efekt tolerancji.u jednego użytkownika pojawiła się nawet trwała.na ruskich stronach twórcy piszą że po 58 dniach powinno się zrobić 3 dni przerwy,ja ,,na wszelki wypadek,, zrobił bym 14 dni.Pewnie receptory tracą początkową wrażliwość na pobudzanie bdnf,bądż występuje jakiś inny kompensacyjny efekt...jak w przypadku neuroprzekażników

 • 3 z 3 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

Polecam !

Kupiłam Noopept neurofluid moim rodzicom, mój tata (60 lat) bardzo go sobie chwali, ostatnio powiedział mi, że po zażyciu 3-4 miarek rozwiązał trudne sudoku, z którym męczył się wcześniej 2 tygodnie! Polecam ten produkt nie tylko osobom intensywnie pracującym umysłowo, ale także dla osób starszych prewencyjnie przed chorobami neurodegeneracyjnymi.

 • 4 z 4 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

ocena noopet i cholina

Polecam sklep,szybka dostawa, pełen profesjonalizm.Co do preparatu to po zebraniu info naukowych ( jestem farmaceutą fanem neurobiologi i neurobiochemii ) przeprowadzam eksperyment na sobie i stwierdzam , iż w połączeniu z choliną , kwasem pantotenowym , vit b1,b2,b6 oraz magnezem jest widoczny efekt prokognitywny ,poprawiona koncentracja , stosunkowo szybka regeneracja organizmu po zmęczeniu no i oczywiście poprawa nastroju oraz pełen sen z fazą REM .Ponieważ wiem co robię to taki eksperyment pozwoliłem sobie przeprowadzić.Jeszcze raz sprzedawca O.K.

 • 6 z 6 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
5

witam

O wiele lepiej wchodzi niz w tabsach , fajny mentolowy smak ,10mg w plynie czuc wyrazniej niz 30mg w tabl.

 • 5 z 5 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
4

Działa

Potrzebna nieco większa dawka niż zalecana przy zażywaniu raz na jakiś czas. Pozwala na naprawde dobre skupienie.

 • 1 z 1 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
4

Klepliwy

Generalnie używałem już noopeptu w postaci caps ale ten mnie zaskoczył efektem zdecydowanie polecam :)

 • 1 z 1 osób uważa że ta opinia jest pomocna.
Ocena 
4

działa :)

Stosuję 1-2 razy dziennie. Kiedy aplikuję rano przed pracą - odczuwam działanie do około południa(czasami trochę dłużej). Łatwiej mi się koncentrować i skupiać na konkertnych sprawach oraz daje lekkiego kopa. W pracy rozmawiam w języku obcym i rzadziej "uciekają" mi słowa. W odróżnieniu od Sunifiramu (który też czasem stosuję) nie powoduje u mnie czasami lekkiego otępienia. Ogolnie polecam 4/5

 • 5 z 5 osób uważa że ta opinia jest pomocna.

Napisz opinię !

Na górę
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Wstecz
Konto
Zamknij