SAM-E
SAM-E
SAM-E

SAM-E (S-adenozylometionina)

139,00 zł
Netto
  • poprawia nastrój
  • wpływa korzystnie na pamięć
  • pomocna przy chorobach neurodegeneracyjnym
Obecnie brak na stanie
Depresja
Waga :

Drukuj

Ocena :  

0 opinii

SAM-e

S-adenozylometionina (SAMSAMe, AdoMet) jest naturalnie występującym w organizmie związkiem chemicznym de novo syntezowanym z adenozynotrójfosforanu (ATP) i aminokwasu metioniny. Można ją znaleźć w praktycznie każdej tkance ludzkiego ciała, a w szczególnie dużej ilości występuje w wątrobie, nadnerczach i szyszynce. Zasadniczo pełni rolę ko-substratu w reakcjach metylacji i jako donor grupy metylowej ma kluczowe znaczenie dla utrzymania innych reakcji metabolicznych przez co również homeostazy, czyli równowagi wewnętrznego środowiska organizmu. SAM bierze udział w syntezie hormonów, kwasów nukleinowych, białek oraz neuroprzekaźników, takich jak noradrenalina, dopamina i serotonina a ciężkie niedobory S-adenozylometioniny w mózgu prowadzą do poważnych zaburzeń jego funkcji, takich jak neuropatie, choroby demielinizacyjne czy zwapnienie jąder podstawnych mózgu.

Nazwa IUPAC: (2S)-2-amino-4-[[(2S, 3S, 4R, 5R)-5-(6-aminopuryn-9-ylo)-3,4-dihydroksyoksolan-2-ylo]metylo-metylsulfonio]butanian

Synonimy: SAM, SAMe, AdoMet, Ademetionina

Badania naukowe

1. Poprawa nastroju

Badania wykazały, że osoby chorujące na depresję często mają niski poziom SAM w tkankach układu nerwowego, w szczególności w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR), a poprawa nastroju zwykle koreluje ze wzrostem jej stężenia. Analogiczna zależność występuje w przypadku kwasu foliowego i witaminy B12 (kobalaminy) będących ko-faktorami cyklu metylacyjnego - czterech sprzężonych reakcji metabolicznych prowadzących do odtworzenia S-adenozylometioniny po jej wcześniejszym wykorzystaniu w postaci donora grupy metylowej. Odwrotna zależność została zaobserwowana w przypadku homocysteiny powstającej podczas demetylacji SAMe. Doustne przyjmowanie S-adenozylometioniny prowadzi do stopniowej normalizacji jej stężenia w PMR, co świadczy o zdolności tego związku do przechodzenia przez barierę krew-mózg. Wyniki jednej z dużych prób klinicznych pokazały, że 400 mg SAM podanego pozajelitowo działa równie skutecznie jak 150 mg imipraminy, pierwszego w pełni skutecznego leku przeciwdepresyjnego. Podobne rezultaty otrzymano w wielu innych badaniach, również w tych w których stosowano dawkę wynoszącą 1600 mg podawaną doustnie.2

2. Choroby neurodegeneracyjne

Podobnie jak w przypadku osób chorujących na depresję, niskie stężenia SAMe w PMR zostały wykryte u osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne.1 Suplementacja tym związkiem zapobiega odpływowi choliny z układu nerwowego i zwiększa gęstość muskarynowych receptorów acetylocholiny dzięki czemu pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu cholinergicznego, którego niewydolność bezpośrednio prowadzi do zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera.4–6

3. Bóle stawów i fibromialgia

S-adenozylometionina znalazła również zastosowanie w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów (osteoartrozy, OA) objawiającej się bólem stawów i ograniczeniem ich funkcji ruchowej. Badania wykazały, że suplement ten uśmierza ból artretyczny równie skutecznie jak stosowany klinicznie celekoksyb. W odróżnieniu od leków niesteroidowych, których efekty działania utrzymują się na stałym poziomie przez okres ich zażywania i znikają tuż po ich odstawieniu, SAM nie przynosi natychmiastowej ulgi w bólu ale intensywność jej działania wzrasta wraz z czasem trwania terapii i utrzymuje się nawet przez miesiąc po zakończeniu leczenia.7 Ponadto S-adenozylometionina jest skuteczna w terapii fibromialgii - zespołu chorobowego o niejasnej etiologii, charakteryzującego się uogólnionym bólem w układzie ruchowym, uczuciem przewlekłego zmęczenia, uczuciem sztywności oraz zaburzeniami snu.8,9 Mechanizm działania SAMe w terapii schorzeń reumatoidalnych nie został jeszcze do końca poznany. Najprawdopodobniej efekt leczniczy wynika z pobudzenia przez ten związek produkcji proteoglikanu oraz działania przeciwzapalnego i przeciwbólowego.7–9

4. Ochrona wątroby

SAMe jako źródło grupy metylowej ma szczególne znaczenie dla właściwego funkcjonowania wątroby, która stanowi centrum metaboliczne organizmu. Niedobór tej substancji w ciągu kilku tygodni prowadzi do postępującego stłuszczenia wątroby, a gdy taki stan się utrzymuje przez dłuższy czas, stłuszczenie przechodzi w stłuszczeniowe zapalenie wątroby, które stanowi czynnik ryzyka marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. S-adenozylometionina uczestniczy w syntezie uniwersalnego w królestwie roślin i zwierząt peptydowego przeciwutleniacza – glutationu a jej niedobór obniża poziom tego tripeptydu w hepatocytach i czyni je bardziej podatnymi na działanie toksyn, które wątroba ma za zadanie neutralizować.3 Wyniki dużej próby klinicznej wykazały, że suplementacja SAMe przez okres dwóch lat istotnie zwiększa przeżywalność oczekujących na przeszczep pacjentów z marskością wątroby.10

5. Synergia 

Ze względu na fakt, że kwas foliowy i witamina B12 biorą udział w recyklingu S-adenozylometioniny równoczesna suplementacja tymi trzema związkami ma synergistyczne działanie i pozwala zredukować efektywną farmakologicznie dawkę SAMe.

6. Interakcje

S-adenozylometionina, podobnie jak niektóre leki przeciwdepresyjne, podnosi poziom serotoniny w mózgu. Zażywanie SAMe wraz z lekami na depresję (SSRI, iMAO) może prowadzić do nadmiernej aktywności układu serotoninowego i w konsekwencji tego wystąpienia zespołu serotoninowego objawiającego się bólem głowy, halucynacjami, sztywnością mięśni, bezsennością, przyśpieszeniem toku myślenia, niepokojem i dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. W skrajnych przypadkach zespół serotoninowy może prowadzić do śmierci. Preparat zawierający SAM nie powinien być stosowany bez uprzedniej konsultacji z lekarzem przez osoby zażywające fluksetynę (Prozac), paroksetynę (Seroxat), sertralinę (Zoloft), amitriptylinę (Amitriptylinum), klomipraminę (Anafranil), imipraminę, fenelzynę, a także dekstrometorfan (Acodin), petydynę (Demerol) oraz tramadol. Ponadto S-adenozylometionina może zmniejszać efektywność lewodopy stosowanej w terapii choroby Parkinsona, dlatego też nie powinna być stosowana przez osoby zażywające ten lek.2

7. Dawki stosowane w badaniach

Najczęściej stosowana jest dawka dobowa wynosząca 1200 mg, rozłożona na 2-3 mniejsze dawki. Według przewodnika po medycynie alternatywnej opublikowanego na stronie internetowej Centrum Medycznego Uniwersytetu Maryland w zależności od celu stosowania SAMe zaleca się następujące dawki dobowe:
- Depresja – 800-1600 mg rozłożone na dwie dawki 
- Osteoartroza – 800-1200 mg rozłożone na 2-3 dawki
- Fibromialgia – 400 mg dwa razy na dobę przez 6 tygodni
- Alkoholowe uszkodzenie wątroby – 600-1200  mg w kilku małych dawkach przez 6 miesięcy
Powyższe badania mają charakter typowo informacyjny oraz były wykonawane z udziałem róznych ekstraktów, innych niż dostępny w ofercie sklepu. Dlatego tez nie można ich traktować jako wiarygodne źródło informacji na temat produktu dostępnego w naszej sprzedaży oraz sugestię co do jego spożywania. Informacje zawarte w opisach nie są zatwierdzone przez GIF, GIS oraz EFSA i nie mają na celu leczenia, diagnozowania lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Literatura cytowana

1. Morrison, L. D., Smith, D. D. & Kish, S. J. Brain S-Adenosylmethionine Levels Are Severely Decreased in Alzheimer ’ s Disease. J. Neurochem. 67, 1328–1331 (1996).
2. Papakostas, G. I., Alpert, J. E. & Fava, M. S-Adenosyl-Methionine in Depression: A Comprehensive Review of the Literature. Curr Psychiatry Rep. Dec;5, 460–6 (2003). 
3. Mato, M. & Lu, S. C. Role of S-adenosyl-L-methionine in liver health and injury. Hepatology 45, 1306–1312 (2007).
4. Chan, A., Tchantchou, F., Graves, V., Rozen, R. & Shea, T. B. Dietary and genetic compromise in folate availability reduces acetylcholine, cognitive performance and increases aggression: critical role of S-adenosyl methionine. J. Nutr. Health Aging 12, 252–261 (2008).
5. Pavia, J., Martos, F., Glez-correa, J. A. & Garcia, A. J. Effect of S-adenosyl methionine on muscarinic receptors in young rats. Life Sci. 60, 825–832 (1997).
6. Williams, A. C. & Ramsden, D. B. Nicotinamide homeostasis : A xenobiotic pathway that is key to development and degenerative diseases. Med Hypotheses 65, 353–362 (2005).
7. Najm, W. I., Reinsch, S., Hoehler, F., Tobis, J. S. & Harvey, P. W. S-Adenosyl methionine (SAMe) versus celecoxib for the treatment of osteoarthritis symptoms: A double-blind cross-over trial. BMC Musculoskelet. Disord. 15, (2004).
8. H, V. et al. Double-blind, placebo-controlled cross-over study of intravenous S-adenosyl-L-methionine in patients with fibromyalgia. Scand J Rheumatol. 26, 206–11 (1997).
9. S, J., B, D.-S. & RB, A. Oral S-adenosylmethionine in primary fibromyalgia. Double-blind clinical evaluation. Scand J Rheumatol. 20, 294–302 (1991).
10. Mato, J. M. et al. S-Adenosylmethionine in alcoholic liver cirrhosis: a randomized, placebo-controlled, double-blind, multicenter clinical trial. J. Hepatol. 30, 1081–1089 (1999).
11. D., M. & M., F. Role of S-adenosyl-L-methionine in the treatment of depression: A review of the evidence. Am. J. Clin. Nutr. 76, 1158S–1161S (2002).
12. http://nootropy.pl/2015/07/08/s-adenozylo-l-metionina-w-schorzeniach-oun/
Na górę
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Wstecz
Konto
Zamknij